Bygging av bolig

SSB: Sterk økning i byggeaktiviteten

Det ble i 2016 gitt rekordmange igangsettingstillatelse til bygging av nye boliger.

Ikke siden Statististisk sentralbyrå startet med målinger av igangsettingstillatelser i 2000 har det blitt like mange tillatelse som det ble gitt i fjor. I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger, noe som er en økning på 16 prosent i forhold til i 2015.

Flest i Oslo og Akershus

Det ble gitt flest igangsettingstillatelse til bygging av boliger i Akershus og Oslo. Akershus topper listen med 5 500 igangsettingstillatelser, mens det i Oslo gitt tillatelser til å bygge 3 500 blokkleiligheter.

Tetter igjen gapet

Etter at man de siste årene ikke har klart å dekke behovet for boligbygging i forhold til befolkningsveksten ser det nå ut til at noe av dette gapet kan bli tettet igjen. Det var spesielt høy befolkningsvekst 2011 og 2012, men den har etter det avtatt noe. I 2016 var befolkningsveksten på 43 400 personer, det svakeste siden 2006.

Antallet fullførte boliger var på et relativt lavt nivå i årene etter finanskrisen, for så å ta seg opp igjen. I 2016 var antall fullførte boliger tilbake på nivåene før finanskrisen med 29 400 fullførte boliger. Når boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten vil dette bidra til et økt press i boligmarkedet, noe vi har sett de siste årene. I 2015 og 2016 har det imidlertid blitt bygget flere boliger enn det har kommet til nye husholdninger, hvis vi ser landet under ett, skriver SSB på sine sider.

"Figur 1. Fullførte boliger og folketilvekst

Del artikkel