Selvangivelsen 2016

8 tips om bolig og skatt til selvangivelsen for 2016

Det er en rekke punkter om bolig i selvangivelsen – skattemeldingen – for 2016. Du må sjekke, for disse punktene retter ikke seg selv!

Nytt av året er at selvangivelsen har fått nytt navn. Nå heter det skattemeldingen. Et navn som tildels underslår at det fortsatt er ditt eget ansvar å sjekke alle opplysninger nøye. For det er fortsatt du som angir deg selv!

Selv om mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen, er det nettopp på boligområdet en god del ting du må sjekke selv – og rette opp hvis du finner feil.

1. Er ligningsverdien riktig?

Også ligningsverdi har fått nytt navn. Nå heter det formuesverdi – og her er navnebyttet faktisk til det bedre. For ligningsverdien er den skattemessige verdien av boligformuen din. Ligningsverdien (eller formuesverdien om du vil) skal være på 25 prosent av markedsverdi for primærbolig (den boligen du bor i). Du kan klage hvis en er over 30 prosent av markedsverdien. Verdiene setter sjablongmessig ut fra boligverdiene i området du bor, så her kan det være en del feil.

Det er lurt å sjekke ligningsverdien – og klage hvis den er feil. For flere og flere kommuner bruker nå ligningsverdien som basis for eiendomssskatten.

Les mer om ligningsverdi og klage her: Slik klager du på ligningsverdien

2. Er riktige boliger og hytter med i selvangivelsen

Hvis du har flyttet og/eller solgt bolig eller hytte i løpet av 2016, må du sjekke at riktig bolig står oppført i selvangivelsen. Det er boligen(e) og hytter du eier pr 31. desember 2016 som skal stå i selvangivelsen.

3. Leid ut på Airbnb i 2016 – er det skattefritt?

Du som har leid ut bolig via Airbnb – eller har hatt korttidsutleie på andre måter må sjekke om du skal betale skatt av leien. Her er regelverket litt kronglete, men i basis kan du leie ut skattefritt for 20.000 kroner i året før du må skatte. Men pass på, for det er en del feller i regelverket.

4. Leid ut hytta i 2016 – skattefritt?

Du kan leie ut hytten din for 10.000 kroner skattefritt. Over dette er må du betale skatt hvis du har leid ut måtelig. Over 10.000 kroner vil du bli skattet for 85 prosent av inntektene.

Men: Har du en hytte som du for det meste leier ut, skal du betale skatt av alle leieinntektene – som for en utleieleilighet. Se neste punkt om fradragene.

5. Leid ut bolig skattepliktig? Husk fradragene!

Du som har leid ut bolig nummer to, eller leid ut mer enn halvparten av din egen bolig, skal skatte av inntektene. Men da er det viktig å huske på at du trekker fra alle fradrag du har rett på. Dette må du fylle ut selv, og du får bare delvis hjelp i skjemaene.

Du kan for eksempel trekke fra utgifter til vedlikehold, forsikring, husleie til borettslaget, annonsering, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

6. Solgt bolig med gevinstskatt?

De fleste boligsalg i Norge er skattefrie. Regelverket er slik at du kan selge skattefritt hvis du har bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 måneder. Tiden starter å telle ved faktisk innflytting (ikke overtagelse), og slutter ved budaksept (!) – ikke utflytting.

Hvis du derimot har for kort botid, må du betale skatt av gevinsten du har fått. Også her må du passe på at du kan redusere gevinsten med en del fradrag. Du kan for eksempel trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takst og andre kostnader ved salget.

Les mer om gevinstskatt her:  Må du betale skatt av boligsalget?

7. Solgt bolig med tap – du kan kanskje få fradrag!

Boligprisene steg de fleste steder i landet i 2016, men noen steder gikk det tregt. Da kan man ha solgt med tap. Regelverket er her likt som for gevinstskatt: Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for tapet når du har solgt boligen. Men er botiden under 12 måneder, vil du kunne trekke fra tapet ved boligsalget.

8. Husk rentefradrag for familielån!

Du har krav på fradrag for alle lånerenter som er betalt i 2017. Rentene som er betalt i bank vil være automatisk ført opp i selvangivelsen (skattemeldingen), men sjekk at oppføringen er riktig. Men du får fradrag for alle lånerenter, også de du for eksempel har betalt til familiemedlemmer som har lånt deg penger. Forutsetningen er at lånet er ført opp som utlån i långivers selvangivelse, og som lån i din selvangivelse.

Og et siste lite tips til slutt: Husk fradrag for refinansiering! 

Del artikkel