Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Finansminister Siv Jensen

– Når finansministeren krediterer NEF på denne måten, er det en anerkjennelse av vårt harde arbeid, sier administrerende direktør Carl O. Geving

På boligmarkedskonferansen sist uke var Finansminister Siv Jensen hovedtaler. I tillegg til å fortelle om regjeringens boligpolitikk fremover, kom hun med flere hyggelige tilbakemeldinger til Norges Eiendomsmeglerforbund som en aktør i boligpolitikken.

Konstruktiv bidragsyter

I talen sin sa finansministeren blant annet:

«Når prisene stiger så raskt som de har gjort de siste årene, kan det være fristende å investere i en bolig nummer to eller tre for å spekulere i videre prisoppgang. Slike investeringskjøp kan være med på å presse opp prisene for andre i markedet, og kanskje særlig for førstegangskjøpere som konkurrerer om de minste leilighetene.

For å gjøre det mindre attraktivt å gjeldsfinansiere boligkjøp for investeringsformål, stiller vi i boliglånsforskriften derfor strengere krav til egenkapital for lån til kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Jeg har merket meg at Norges Eiendomsmeglerforbund var én av høringsinstansene som tok til orde for at vi burde vurdere muligheten for en regional tilpassing av forskriftskravene. Min erfaring er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en konstruktiv og viktig bidragsyter i den bolig- og bransjepolitiske debatten.»

– Med de enorme regionale forskjellene har det vært svært viktig for NEF – som en landsdekkende organisasjon – å beskytte svake og moderate markeder mot innstramminger på etterspørselssiden, forteller Carl O. Geving. Derfor har det å få frem riktige og gode fakta vært viktig for NEF:

-Gjennom harde fakta og en bred analyse av boligmarkedet har vi gitt våre oppriktige råd, og blitt hørt. Det viser at man ofte kommer lenger med en konstruktiv samarbeidslinje, enn hausing og konfliktlinje, sier Carl Geving.

Nøktern og faktabasert

Og det var ikke bare prosessen rundt låneforskriftene og konkrete forslag som Siv Jensen hadde festet seg ved:

«Det er mange oppslag i mediene om boligmarkedet, boligpriser og om eiendomsmeglere. Noen av oppslagene, og deler av debatten, rundt boligmarkedet er preget av anekdotiske bevis.

Flere ganger har vi sett at Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med en nøktern og faktabasert tilnærming, som et korrektiv til dette.», sa hun.

Carl O. Geving er glad for at lang tids arbeid fra NEFs styre og sekretariat har båret frukter:

-Som interesseorganisasjon og talerør for norske eiendomsmeglere må vi være vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen vi besitter, har vi en rolle med å balansere budskapet der andre hauser for å få oppslag, sier han, og fortsetter:

-Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon.

Carl Geving, Boligmarkedet

Nøktern informasjon: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon, sier  NEFs administerende direktør Carl O. Geving.

Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner

Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet:

«Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen.

Mitt inntrykk er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en organisasjon som er sitt ansvar bevisst, og som er opptatt av at eiendomsmeglere skal ha integritet og faglighet i arbeidet som utføres.»

-Det er gledelig med en så klar anerkjennelse av eiendomsmeglernes rolle, samtidig som dette forplikter, kommenterer Carl O. Geving. Han utdyper:

-Det er ekstremt viktig at bransjen fortsetter å utvikle kvaliteten i tjenestene, og styrker meglernes faglige integritet. Bransjens fremtid er avhengig av at vi vinner stadig høyere tillit blant forbrukerne, og vi er  ikke sterkere enn det svakeste leddet i kjeden.

Les mer: Hele talen kan du lese her

 

(Alle uthevinger er våre, red anm.)

 

Mer om Boligmarkedetkonferansen kan du lese her: Full støtte til den norske boligmodellen

 

Bli med på vårkonferansen! Se program og meld deg på her!

Du møter blant annet disse foredragsholderne:

foredragsholdere på vårkonferansen 2017
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no