De fleste beholder pensjonsordningen under permittering

17. april ble det sanksjonert en midlertidige lovendring om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Den midlertidige lovendringen som i første omgang gjelder i seks måneder, gjør at bedriftene kan la de ansatte bli værende i pensjonsordningen, men de trenger ikke å fortsette og betale inn. For […]

Trekker forslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) trekker forslaget om en midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven.