#MNEF

Hvorfor være MNEF?

De aller fleste eiendomsmeglere elsker yrket sitt. De bærer tittelen MNEF med stolthet.

Rammevilkårene for norsk eiendomsmegling har aldri vært bedre, og eiendomsmeglere har aldri hatt bedre omdømme enn i dag. Eiendomsmegling er ansett som viktig for samfunnet fordi næringen bidrar til effektiv og trygg omsetning av fast eiendom, til lave transaksjonskostnader i en viktig del av norsk økonomi.

Dette har ikke kommet av seg selv.

Norges Eiendomsmeglerforbund jobber daglig for å sikre best mulig rammevilkår for eiendomsmeglerne og en tryggest mulig bolighandel for forbrukerne. Det er to sider av samme sak.

Vårt mål er at du som eiendomsmegler og mellommann skal være en stolt yrkesutøver i en bransje med et meget godt omdømme, en god økonomi og et godt kollegialt nettverk på tvers av bransjen.

NEF deler vår innsikt og erfaring i daglig kontakt med politikere og embetsverk i regjering, storting og tilsynsmyndigheter, media, samfunnsviktige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner for å ivareta eiendomsmeglernes rammevilkår.

NEF jobber med høringer, lover, bransjeanalyser, juridisk rådgivning, kursutvikling, bransjestandarder, teknologisk utvikling og internasjonalt samarbeid for å sikre at den norske eiendomsmeglingsbransjen fortsatt skal være blant verdens fremste. Dette er oppgaver som krever troverdighet, tyngde og langsiktighet.

Det er en grunn til at yrket som eiendomsmegler er forbeholdt seriøse yrkesutøvere som oppfyller bestemte utdannings- og yrkeskrav. Dette har ikke kommet av seg selv. Og nettopp disse kravene gir 98 prosent av alle norske boligselgere de beste grunner for å engasjere en eiendomsmegler.

NEF er den ene aktøren som er her for å ivareta dine interesser som eiendomsmegler. Vi har ingen andre motiver. Uten NEF hadde bransjen stått svakt, og da ville også den enkelte eiendomsmegler stått svakt.

I tillegg får du mange individuelle fordeler som eiendomsmegler MNEF les her.

Vil du være en del av dette fellesskapet hvor man tror på ideen om at flere som står samlet gjør bransjen sterkere, og ikke en solospiller som tror at alt løser seg av seg selv, bør valget være enkelt.

Les også: Hva koster det å være MNEF?

Tips kollegaer om medlemskap her. 

Velkommen til nye medlemmer!

Meld deg inn her.

Del artikkel