NEF_logo_RGB_mestvanligbl___004

Hva koster det å være MNEF?

NEF har en av de laveste medlemskontingentene blant norske profesjonsforbund. Tidligere var kontingenten delt i fire elementer, og ble fakturert i to omganger. Fra 2021 er kontingenten samlet i ett felles beløp og en faktura. Medlemmer som ønsker det kan dele opp fakturaen i månedsbeløp.

Landsmøtet 2020 vedtok en viktig forenkling i forbundet. NEF Servicekontor blir fra nyttår innlemmet i NEF, og er ikke lenger en egen enhet. Dette får også konsekvenser for medlemskontingenten du skal betale.

For medlemmene er dette en forenkling som innebærer at man heretter får kun en faktura med en samlet sum for hele medlemskapet, inkludert andel til medlemmets lokalforening.

Medlemskontingenten for 2021 er:

  • Alle yrkesaktive medlemmer      Kr 4.000
  • Eiendomsmeglerfullmektiger     Kr 1.500
  • Pensjonistmedlemmer                  Kr 1.000

Kontingent-fakturaen sendes til den e-post adressen et medlem er registrert med.

NB! Det er også mulig å dele kontingenten i 12 rater dersom man ønsker å betale månedlig istedenfor årsbeløp.

Medlemskontingenten finansierer 30 prosent av driften i Norges Eiendomsmeglerforbund. For øvrig finansieres driften gjennom inntekter forbundet har ved salg av lærebøker, hjelpemidler, annonser, konferanser, kurs og rådgivning.

Kontingenten for eiendomsmeglerfullmektiger er satt betydelig ned i 2021 (fra kr  2717 til kr 1500). Ordinære eiendomsmeglere betaler i sum omlag det samme som tidligere (Siden 2014 er den samlede kontingenten oppjustert med kun kr 250 fra kr 3750 til kr 4000 som tilsvarer halvparten av inflasjonen i perioden).

Vi benytter anledningen til å oppfordre våre medlemmer til å verve nye medlemmer. Vi er alle tjent med god oppslutning om eiendomsmeglernes egen interesseorganisasjon, og det følger mange individuelle fordeler med et medlemskap.

Har du sluttet i bransjen, eller av andre årsaker ikke vil vireføre medlemskapet, kan utmelding skje innen årsskiftet.

Del artikkel