Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

Den 26.10.20 ble det fra Regjeringen kunngjort nasjonale innstramninger i form av nye, målrettede tiltak for en begrenset tidsperiode. Endringene trer i kraft den 28. oktober, og varer til starten av desember.

Av: Silje N. Andresen, juridisk direktør i NEF.

Hensikten med tiltakene er å verne om liv og helse, og å forebygge at Norge havner i samme situasjon som hardere rammede Europeiske land.

De største innstramningene retter seg mot sosiale sammenkomster i folks fritid, men det er også kommet endringer som berører arbeidslivet, og da først og fremst karanteneregler for arbeidsinnvandrere.

Kommunene har hjemmel i smittevernloven § 4-1 jf. § 1-5 adgang til å fastsette lokale smitteverntiltak i forskrift.  

Oslo kommune har fastsatt slike lokale bestemmelser, og under Byrådslederens pressekonferanse den 26.10.20 ble det kunngjort innføring av visse nye tiltak med virkning fra den 29.10.20 kl 12.

De nye tiltakene i Oslo:

  • Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde avstand på minst 1 meter
  • Begrensning på sosial kontakt. Antall sosiale kontakter per uke bør ikke overstige 10 personer utover husstandsmedlemmer og barnehage/ skolekohorter
  • Hjemmekontor påbys så langt det er praktisk mulig – arbeidsgivere skal dokumentere at ansatte har fått beskjed om at hjemmekontor påbys så langt det er praktisk mulig
  • Serveringssteder må stanse innslipp kl 22, og både ansatte og gjester må bruke munnbind med mindre man sitter ved et bord.
  • Innendørs arrangementer begrenses til 20 personer med mindre deltakerne har fast seteplassering

Betydningen for eiendomsmeglere:

De nye nasjonale innstramningene vurderes i svært liten grad å påvirke eiendomsmeglernes arbeidshverdag sammenlignet med de restriksjonene og anbefalingene som allerede er innført.

I lokale regler, eksempelvis i Oslo kommunes lokale forskrift, finner vi en viss innskjerping i bruk av hjemmekontor. Hjemmekontor skal påbys så langt det er praktisk mulig. Hittil har det vært en plikt til å tilrettelegge for hjemmekontor så langt det har vært praktisk mulig.

Da restriksjonene ble innført i mars, ble også hjemmekontor benyttet i meget stor grad.

Finanstilsynet uttalte da at dersom eiendomsmeglingsforetak etter en risikovurdering finner det forsvarlig med økt bruk av hjemmekontor i en midlertidig periode som et smittevernstiltak, hadde de ikke bemerkninger til dette. Forutsetningen var at det iverksettes nødvendige risikoreduserende tiltak, herunder at fullmektiger får forsvarlig tilsyn av ansvarlig megler. Dette er tidligere omtalt i NEFs nyhetsbrev her.

I anledning kunngjøringen av nye retningslinjer har vi vært i kontakt med Finanstilsynet som gav uttrykk for at bruken av hjemmekontor trolig ikke vil være så annerledes fra nå enn den var i mars/ april da Finanstilsynet uttalte seg sist.

NEF understreker imidlertid viktigheten av at man foretar en løpende vurdering av risikoen og tilpasser rutiner til dette, slik Finanstilsynet presiserte i mars.

Befaringer og visning er det ikke praktisk mulig å løse digitalt innenfor eiendomsmeglingslovens rammer. Det er imidlertid viktig at både forskriftenes krav og bransjens krav for forebygging av smittespredning – avstandsgrav, hygiene, karantene ved sykdom og symptomer mv –  etterleves under befaringer og visninger slik at man ikke bidrar til smittespredning. Eiendomsmeglere har hittil vist en imponerende evne og vilje til organisere trygge treff med kunder og interessenter, så det er all grunn til å tro at etterlevelsen skal være minst like god fra nå.

De nye kravene som ble kunngjort denne uken er ment å ha begrenset varighet, og hensikten er å få det økte smittetrykket ned igjen. NEF oppfordrer medlemmene på det sterkeste til å etterleve kravene i smittevernregelverket, og slik bidra til at boligmarkedet og samfunnet kan holdes i gang.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no