Randi Hollingen - Foto: Joakim Karlsen

Lokalforeningen din trenger deg!

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2021)

Det er snart valg igjen. Jeg tenker ikke på Stortingsvalget, men på de kommende årsmøtene med valg av nye styrer i de 10 lokalforeningene våre. Ved å være medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund, er du med å påvirke dine egne rammebetingelser. Du som leser dette, er sannsynligvis medlem allerede og har forstått at mange medlemmer samlet i et forbund, har stor påvirkningskraft og at NEF er et viktig talerør for vår bransje. Hvem skulle jobbe for den enkelte eiendomsmeglerens rammevilkår om ikke NEF gjorde det for deg?

Gir mer enn det tar

De fleste av oss har et brennende engasjement for jobben vår, en jobb som er arbeidskrevende og til tider altoppslukende. Så hvordan kan man da rekke å ta på seg enda mer? Min erfaring er at det å ta på seg et tillitsverv, gir så mye mer enn det tar: Det er lærerikt, du får være med å påvirke, det oppleves meningsfylt, du får et større nettverk, engasjementet gir deg økt energi, og du får være med der det skjer i egen bransje.

Selv har jeg vært engasjert som tillitsvalgt lokalt eller i NEF-styret sammenhengende i en årrekke, noe som har gitt meg et bredt nettverk, gode venner og kort vei til erfaringsutveksling med bransjekollegaer på tvers av foretak. Og jeg har mange ganger tenkt på hvor heldig jeg er som får være med på å gi en stemme til hva som skal være retningsgivende for min egen bransje.

Engasjement

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Derfor er levende og aktive lokalforeninger så viktige. Norges Eiendomsmeglerforbund er summen av alle enkeltmedlemmene i lokalforeningene våre. Det er kort vei for innspill og meninger fra enkeltmedlemmet til styret i NEF. Det er gjennom de landsdekkende lokalforeningene vi avler engasjementet og opprettholder nærheten til medlemmene våre.

At NEF bygger et godt bransjenettverk er positivt på mange måter. Jeg tror med sikkerhet at NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og dermed er positivt for bransjens omdømme.

Koronatiden har gjort at vi må jobbe litt annerledes i styrene, både lokalt og nasjonalt. NEF-styret jobber godt og tett med de oppgavene vi har, gjennom jevnlige digitale møter og e-post-dialoger. Siden landsmøtet har vi kun hatt ett fysisk styremøte. Selv om jobben blir gjort, ser vi frem til at vi kan møtes igjen rundt møtebordet av og til. Ingen Teams-funksjon kan kompensere for dialogen i fysiske møter hvor tankerekker utvikles, formen er mindre rigid og ideer kommer over en kaffekopp i møtepausen.

For lokalforeningene har det siste året vært særlig krevende. Mye av arbeidet lokalt er tradisjonelt å lage gode møteplasser med kurs og sosiale treff, noe som har vært bortimot umulig i koronatiden. De fleste foreningene vil for første gang måtte gjennomføre årsmøtene digitalt. Det blir ikke like trivelig som det pleier, men vi skal få det til.

Og nå er det kanskje din tur å stille til valg som styremedlem i din lokalforening? Det vil du ikke angre på!

Jeg ønsker valgkomiteene rundt i landet lykke til med å finne gode kandidater til de viktige tillitsvalgtpostene for neste styreperiode.

Godt valg alle sammen!

Del artikkel