Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

  • Av: Elisabet Gusgaard Dahl
  • 2. desember 2020
  • nyhetsbrev

Etter vedtak fattet på landsmøtet i NEF 10. september 2020 skjer det flere endringer i 2021.

NEF Servicekontor ble vedtatt innlemmet i NEF, slik at vi fra 2021 kun opererer med NEFs lover som gjeldende vedtekter for forbundet. Dette betyr at vi fra og med 2021 kun fører ett samlet regnskap for NEF, det er valgt ett styre og det blir kun avholdt ett landsmøte i 2022. I Kristiansand!

Det har lenge vært ønskelig med en helhetlig kontingentstruktur som dekker alt. Dette medfører en forenkling og vil minimere misforståelser som flere kontingentfakturaer har medført tidligere. Heretter vil medlemmene kun motta en kontingentfaktura fra NEF som omfatter både medlemskapet i NEF og kontingent til lokalforeningen de er tilknyttet. NEF sentralt vil så i etterkant utbetale en andel per betalende medlem til lokalforeningen.

Navn på lokalforeningene i NEF ble vedtatt endret, slik at de for fremtiden vil hete «NEF _________ (etterfulgt av regional tilhørighet», f.eks. NEF Sørlandet, NEF Trøndelag osv.) Dette vil bli implementert og stadfestet i lokalforeningenes vedtekter på årsmøtene i lokalforeningene i februar 2021. Hensikten med denne endringen har først og fremst vært å minske forvirring rundt organiseringen av NEF med nasjonalt forbund og lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene og publikums kjennskap til lokalforeningene bør økes, uten at dette medfører noen organisatoriske endringer. Lokalforeningenes rolle i NEF forblir uendret.

Kontingent for 2021 vil bli fakturert medio desember med forfall i begynnelsen av 2021. Landsmøtet vedtok følgende kontingentsatser for 2021:

  • Alle yrkesaktive medlemmer                     kr           4.000
  • Eiendomsmeglerfullmektiger                     kr           1.500
  • Pensjonister                                                   kr           1.000
  • Æresmedlemmer                                           kr                  0
  • Studentmedlemmer (per skoleår)            kr              500

(Lokalforeningene får utbetalt fra NEF kr 600 per betalende medlem, med unntak for studentmedlemmene som ikke står tilknyttet noen lokalforening.

Oppdaterte Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund og Mønstervedtekter for lokalforeningene ligger tilgjengelig på www.nef.no sammen med protokollene fra Landsmøtene 10. september 2020.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no