• Statistikk og analyser
førstegangskjkøpere

Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og bunn-notering for sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2022

Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien fortsatte ut 2021, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Tallene viser at vi i 2021 registrerte det høyeste antall førstegangskjøpere siden 2008. Totalt var det over 55 000 førstegangskjøpere i fjor, og veksten kommer hovdesaklig blant de som kjøpte sin første bolig i kommunene rundt Oslo.  Gjennomsnittsalderen på førstegangskjøpere har de siste årene ligget stabilt og er nå på 27,9 år.

Svært lave renter og lettelser i boliglånsforskriften i begynnelsen av pandemien er viktige årsaker til utviklingen. I tillegg er kravene til egenkapital og formuesskatt mye gunstigere for primærbolig enn sekundærbolig, noe som favoriserer førstegangskjøpere i konkurransen om boliger i de store byene. Når mange førstegangskjøpere har valgt å bosette seg i nabokommunene til Oslo ser vi det i sammenheng med prisnivået i hovedstaden og økt bruk av hjemmekontor som gjør at flere unge mennesker opplever det som enklere å bosette seg litt utenfor byen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Samkjøperindeksen viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre gjennomgående har falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt.

Stadig flere har i denne perioden fått bedre økonomi, både i form av realinntektsvekst og lave renteutgifter, slik at flere har kunnet kjøpe alene. Det er også sannsynlig at flere har fått hjelp fra foreldre med økt boligformue, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

I 2021 ble det registrert 394 208 sekundærboliger i Norge. Dette utgjør om lag 15 prosent av den samlede boligmassen. I Oslo har vi registrert den laveste sekundærboligandelen i hele perioden vi har data for, det vil si siden 2013. Nedgangen fortsatte også i perioden boligprisene økte kraftig i kjølvannet av koronautbrudd og rentekutt.

Fallende andel sekundærboliger er først og fremst utslag av en bevisst nasjonal boligpolitikk som favoriserer førstegangskjøpere og primærboligen. I Oslo er det regler som gjør det enda mindre attraktivt å investere i sekundærbolig, dermed blir utslagene enda større. Det er likevel overraskende at vi registrerer 6,5 prosent færre sekundærboliger i Oslo enn for to år siden. Vi er tilfreds med at primærboliger får høy prioritet, samtidig er vi spente på hvordan fallet i sekundærboliger vil påvirke leiemarkedet som er avhengig av at mange privatpersoner leier ut boligene sine, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se vedlagte rapporter for analyse og tall.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Del artikkel