Forventer svakere prisutvikling

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,1 prosent i mars måned.

Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

Boligprisutviklingen i mars er omtrent som forventet for mars måned, men framover forventer vi en svak prisutvikling. Omsetningstallene for første kvartal 2022 viser et markant fall i etterspørsel etter boliger. Det er lagt ut vesentlig flere boliger for salg i første kvartal 2022 enn det som er solgt i samme periode, i motsetning til første kvartal 2021 da det ble solgt like mange boliger som det ble lagt ut i markedet. Etterspørselen dempes nå av at svært mange husholdninger har dekket behovet for kjøp og salg av bolig under pandemien, samtidig som kjøpekraften svekkes av høyere inflasjon og utsikter til høyere rentekostnader enn på mange år. Den store usikkerheten knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi kan også bidra til å dempe etterspørselen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Så langt i år er det solgt 20.676 boliger i Norge. Det er 13,7 prosent færre enn samme periode i fjor. I mars ble det lagt ut 10.201 boliger for salg i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Det har blitt hevdet at strengere krav til tilstandsrapporter har vært en flaskehals som har bidratt til færre boliger i markedet og høyere priser. Det er en påstand som det er vanskelig å finne belegg for i omsetningsdata. Faktum er at så langt i 2022 er det lagt ut 22561 boliger for salg, men bare solgt 20676 boliger. Koblingen mellom avhendingsloven og lavere omsetning framstår som en avsporing. Alt tyder på at vi er vitne til et skifte i boligmarkedet fra to år med pandemidrevet etterspørsel og sterk prisvekst. På veien mot normalisering må vi også ta høyde for at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene. Ingen ting vokser inn i himmelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

16 dager i Oslo

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager.

Av de store byene i Norge var det bare i Oslo at prisene gikk ned. Her var en nedgang på -0,4 prosent, mens Bergen var i den andre enden av skalaen med en prisvekst på 2,5 prosent.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no