• Statistikk og analyser
Boligpriser febuar

Ny statistikk: Leiemarkedet i Oslo presser folk ut av byen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 11. januar 2024

Presset i leiemarkedet i Oslo fører til at flere må se seg om etter boligalternativer andre steder selv om de jobber i hovedstaden. Andelen sekundærboliger for 3. kvartal er nå nede på 14,8 prosent, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Siden «toppnoteringen» med en sekundærboligandel på 17,5 prosent høsten 2019 i vår analyse som strekker seg tilbake til 2013, er det tilsvarende tallet i 4. kvartal 2013 på rekordlave 14,8 prosent. Det tilsvarer en nedgang i antall sekundærboliger på 7 373 i samme

Tilgangen på leieboliger faller på samme tid som flere etterspør leiebolig fordi de ikke har råd til å kjøpe bolig. Førstegangskjøperstatistikken fra NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse viser en historisk svak trend for førstegangskjøpere i Oslo: https://nef.no/nyheter/pressemeldinger/forstegangskjopere-blir-presset-ut-av-boligmarkedet/ 

–  Statistikken viser at tilbudet av leieboliger i Oslo er i fritt fall, til tross for at etterspørselen er i sterk vekst. Behovet for leieboliger øker i takt med en høy befolkningsvekst, med en relativt stor andel arbeidstakere med lavere inntekt som ikke har kjøpekraft nok til å etablere seg som boligeiere. Når tilbudet er lavere enn etterspørselen fører det til press på leiepriser, og det vil bli vanskeligere for mange å bosette seg i Oslo. Dette kan svekke arbeidsmobiliteten og verdiskapningen i hovedstaden, sier Carl O. Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Vi ønsker ikke å overdrive krisen, men det er klart at dette er en svært uheldig trend. Og det er grunn til å frykte en forverring. I tiden som kommer vil de negative konsekvensene av år med svært lav og lite variert boligbygging bli gradvis større. Det finnes ingen enkel løsning på dette, men først og fremst må bypolitikerne ta ansvar og sørge for at det reguleres nok boliger til en kvalitet, størrelse og pris som flere har råd til, sier Carl O. Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

For landet samlet var sekundærboligandelen i 4. kvartal 2023 om lag uendret fra de to foregående kvartalene, etter en liten økning i 2. kvartal. I flere av de andre storbyene har det også vært en oppgang den siste tiden. Nasjonalt var det i fjorårets siste kvartal 6 155 færre sekundærboliger enn fire år tidligere, en nedgang på 1,5 prosent.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Om statistikken for sekundærboliger

Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken.

Disse tallene viser:

  • alle boliger – nye og brukte sekundærboliger
  • boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene
    • Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten)

Del artikkel