• Pressemelding
førstegangskjkøpere

Førstegangskjøpere blir presset ut av boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. januar 2024

Antall førstegangskjøpere i Norge fortsatte å falle i 3. kvartal 2023. Nedgangen startet i 2022, etter en periode med sammenhengende økning siden 2017, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Mens lave renter og midlertidige lettelser i utlånsforskriften bidro til oppgangen, må nedgangen den senere tiden sees i sammenheng med høye boligpriser og økende renter,

I Oslo startet nedgangen i antall førstegangskjøpere allerede i 2021. Der er boligprisene særlig høye, og mange førstegangskjøpere begrenses av utlånsforskriften. 3. kvartal 2023 er det svakeste tredjekvartalet for førstegangskjøpere vi har registrert (siden 2008), og trenden for førstegangskjkøpere er den svakeste i statistikkens historie.

I de andre store byene i Norge som Stavanger, Bergen og Trondheim er det også en generelt en svak utvikling i antall førstegangskjøpere.

Trenden for førstegangskjøpere er historisk svak etter at rentene har steget til sitt høyeste nivå siden 2008 samtidig som boligprisene har holdt seg på et høyt nivå. Førstegangskjøperne taper kampen mot de etablerte som har større kjøpekraft i budrundene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Slik bildet er nå vil mange unge måtte utsette etablering i boligmarkedet på ubestemt tid. Sterk befolkningsvekst og dårlig tilgang på boliger vil bidra til økt press i bruktmarkedet, og gjøre det enda vanskeligere å være førstegangskjøper. Dette er alvorlig fordi det kan svekke den norske selveiermodellen. Dersom styringsrenten settes ned tidligere og mer enn Norges Banks rentebane tilsier vil det kunne trekke i motsatt retning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Vi anbefaler dere å lese rapporten for mer detaljert informasjon om boligmarkedet i Norge:

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

For flere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør – 93094191

Del artikkel