Hus - Bergen - unsplash

SSB: Boligprisene svakt ned i fjor

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på brukte boliger var 0,5 prosent lavere i 2023 sammenlignet med 2022.

Videre viser SSB-tallene at det har var små prisendringer i årets siste kvartal, når man tar hensyn til sesongvariasjoner.

For Norge under ett var de sesongjusterte prisene uendrede fra 3. kvartal til 4. kvartal 2023. Også i de fleste regionene endret boligprisene seg lite. I 8 av 11 regioner, deriblant alle storbyregionene, endret boligprisene seg med 0,5 prosent eller mindre. Den sterkeste nedgangen i boligprisene hadde Nord-Norge med 3,0 prosent. Innlandet hadde sterkest prisøkning med 1,5 prosent, skriver SSB på sine sider.

Del artikkel