penger-pexels-photo

Overtagelse, oppgjør og innflytting

Små men viktige detaljer mot det å bli huseier!

Endelig er den store dagen kommet. Du skal ta over din nye bolig. Dette er en gledens dag. Starten på fremtiden. Men, jeg må likevel innom noen formaliteter.

Husk innboforsikring

Først: Du er vel helt sikker på at du har husket å tegne forsikring – og at du har mottatt skriftlig bekreftelse fra selskapet?

Overtagelsesmøte

Normalt skjer overtagelsen ved at selger, kjøper og eventuelt megler møtes i huset.

Det som skal skje i dette møtet er at boligen gjennomgås for å se at den er vasket og i orden, slik det er avtalt i kontrakten.

Strømmen leses av og det skal gis melding til strømleverandøren slik at selger får sluttregning og du tar over abonnementet. Dette ordnes ofte av megleren, men be om bekreftelse på hvem som skal ta kontakt med strømleverandøren.

Overtagelsesprotokoll

En overtagelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av møtet. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går nå risikoen for eiendommen over på deg. Ikke rart at jeg minner deg på forsikringen.

Bytte av penger mot hus

Det er nå pengene ”skifter eier”. Du har innbetalt kjøpesummen og omkostningene til meglerens klientkonto. Frem til overtagelsesmøtet og underskriften av overtagelsesprotokollen, har du fortsatt instruksjonsrett over pengene. Dette betyr at du fortsatt kan sperre penger som sikkerhet for reklamasjon for eksempel. Så lenge du har instruksjonsretten over pengene, må megleren disponere disse slik du bestemmer.

Etter at overtagelsen er gjennomført ved at du har underskrevet overtagelsesprotokollen og mottatt nøkkelen, så eies pengene av selger. Det betyr at selger har instruksjonsretten over pengene på den måten at megleren nå skal gjennomføre oppgjøret.

Etter overtagelsesmøtet og mot underskrevet overtagelsesprotokoll får du nøklene til huset.

Du kan flytte inn.

Forhåpentligvis er alt i orden med huset på overtagelsestidspunktet slik at overtagelsen går som planlagt.

Skulle du oppdage forhold som ikke er i samsvar med avtalen, så er overtagelsen altså din siste sjanse til å bruke din tilbakeholdsrett på deler av oppgjøret.

Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må du spørre megleren grundig til råds. Du må ikke holde tilbake et beløp som er større enn verdien av mangelen. Gjør du det kommer du i mislighold overfor selger. Da risikerer du at du senere må betale forsinkelsesrenter på den delen av beløpet som er for stort.

Det kan godt hende at selger nekter å overlevere boligen dersom du holder tilbake en del av kjøpesummen ved å instruere megler om det. Skulle det skje, må du be megleren om å forsøke å finne enn løsning på situasjonen.

Det kan være greit å vite at en selger ikke kan nekte å levere fra seg boligen dersom det er du som har rett. Selger kan dermed komme i mislighold og måtte dekke ditt økonomiske tap som følge av at du blir forsinket med innflyttingen.

Du har for lengst skjønt at dersom du kommer i en slik situasjon, må du ha solid rådgivning om dine rettigheter.

Tinglysning

Megleren sørger for at skjøtet tinglyses og at selgers pengeheftelser blir innfridd slik at selgerens pantobligasjoner kan slettes.

Skjøtet blir tinglyst hos Kartverket. Når skjøtet er tinglyst vil de som undersøkergrunnboken se at du er eier. Tinglysningen beskytter dine eierinteresser. Heretter er det kun du som kan pantsette eller selge boligen.

Så snart skjøtet er tinglyst får selgeren sitt nettobeløp (salgssummen med fradag av gjeld som skal innfris) utbetalt av megleren.

Etter tinglysningen sender Kartverket skjøtet tilbake til megleren. Etter at megleren har kontrollert at alt er i orden, og at selgers heftelser er slettet fra grunnboka, blir skjøtet sendt til deg.

Skjøtet skal du oppbevare som andre verdifulle dokumenter, men det er ikke slik at det er noen «katastrofe» om du mister dokumentet. Tinglysningen av skjøtet gjør at det er ditt navn som står i grunnboka. Du kan når som helst få kopi av skjøtet hos Kartverket.

Kjøp av andelsleilighet foregår på samme måte. 

Kjøper du aksjeleilighet er det ikke noe skjøte, men ditt eierforhold blir registrert i aksjeboka hos forretningsføreren. (Ditt eierbevis er en bekreftelse på at ditt navn er ført inn i aksjeboka slik at du er registrert som eier av boligen. Dette dokumentet må du ikke miste.

Del artikkel