tinglysing

Endringer i rundskriv for tinglysing

Dette bør eiendomsmeglerne vite om endringer i rundskrivet for tinglysing.


Tinglysing og dokumentavgift


Nå kan skjøtepakkene tinglyses elektronisk

En privatperson som kjøper bolig, kan nå signere alle dokumentene elektronisk, inkludert pantedokument og skjøte. Skjøtepakken kan tinglyses digitalt. For kundene betyr dette en raskere og tryggere handel. I koronasituasjonen er dette ekstra viktig. Av: Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans…Les mer →


Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet


Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller skifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må konsesjonspapirer fra kommunen vedlegges. Når hjemmelsdokumenter sendes til tinglysing…Les mer →


Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Da får du dem raskere tinglyst. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.


Tinglysing – momenter

Denne oversikten er laget for papirbasert tinglysing. Elektronisk tinglysing ble mulig fra 18. april 2017, for mer informasjon om e-tinglysing se www.kartverket.no/eiendom/e-tinglysing/. 1. Hva kan tinglyses? Dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en…Les mer →


Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører…Les mer →


Tinglysing

Statens kartverk er nasjonal tinglysingsmyndighet, både hva gjelder tinglysing i fast eiendom og for tinglysing av andel i borettslag. Tinglysing i fast eiendom Alle dokumenter for tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverks hovedkontor på Hønefoss. Alle dokumenter må…Les mer →


Grunnboken

  • Av: Redaksjonen
  • 26. januar 2018
  • Ordbok

Grunnboken er det offentlige registeret over eierskap og rettigheter i fast eiendom i Norge.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]