Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet på bakgrunn av FINNs nye prismodell for boligannonser som ble innført 1. januar i år.

De tre organisasjonene som i denne sammenheng representerer kunde- og forbrukerinteressene, mener at innføringen vil:

 • Øke prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for
 • Svekke konkurransen mellom ulike meglerkonsept for salg av bolig og særlig ramme lavprisalternativene
 • Gjøre barrieren for etablering av konkurrent til FINN enda høyere

De tre organisasjonene har de siste uke samlet dokumentasjon som kan underbygge våre hypoteser. Organisasjonene har også engasjert Menon Economics til å vurdere innhentet dokumentasjon i et konkurranseøkonomisk perspektiv. Med bakgrunn i innhentet dokumentasjon og faglige vurderinger, er våre vurderinger fortsatt at FINNs adferd kan være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne. Dette er bakgrunnen for at NEF, Forbrukerrådet og Huseierne hadde møte med Konkurransetilsynet 17. mars, og at vi nå anmoder tilsynet om å undersøke nærmere om FINNs adferd kan være brudd på Konkurranseloven.

Vi vil særlig peke på:

Konkurranseloven § 11 som forbyr dominerende foretak å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling.

 • Konkurransetilsynet anmodes særlig å vurdere hvorvidt adferden til Finn.no kan utgjøre et misbruk gjennom urimelige utsalgspriser, ulike vilkår for likeverdige ytelser eller økte etableringsbarrierer som følge av rabatter
 • Ny prismodell medfører en betydelig prisøkning uten økning i verdi
 • Rabatter reduserer insentiv til å etablere konkurrerende plattform og øker dermed etableringsbarrierene
  Tilgang til annonsering av bolig på digitale plattformer som er regulert i forskrift:
 • Foretak som tilbyr annonsering av salg av boligeiendom på Internett, plikter å gi enhver tilgang til
  annonseringstjenesten på ikke-diskriminerende vilkår.
 • Konkurransetilsynet anmodes særlig til å vurdere om FINNs utstrakte bruk av rabatter er i strid med denne forskriften

Konkurranseloven §14 åpner for at Konkurransetilsynet kan gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål.

Konkurransetilsynet anmodes til å vurdere om markedet bør reguleres spesielt utover gjeldene forskrift.

Vedlagt følger:

Les også:

Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no