Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

Kjære medlemmer,

Vi skal være stolte av de tjenestene vi leverer i det som er livets viktigste handel for nordmenn flest. I NOU 2021:7 har Eiendomsmeglingsutvalget dokumentert at bransjen har effektivisert, digitalisert og utviklet bransjen i så sterk grad at forbrukerne i dag kan nyte godt av tjenester av høyere kvalitet til samme pris som for 10 år siden (målt i faste kroner).

Dette er imponerende! Og dette forklarer hvorfor tilliten til bransjen er stadig høyere. I dag selges 98,5 prosent av alle boliger gjennom eiendomsmegler. Vi kjenner ikke til noe annet land hvor eiendomsmeglere nyter så høy tillit i markedet.

I dette perspektivet er det svært uheldig dersom andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et urimelig høyt nivå. Det kan legge press på eiendomsmeglernes vederlag, og det kan skade forbrukernes interesserer i en kostnadseffektiv bolighandel. Derfor følger NEF spesielt nøye med på leverandører som ikke er i virksom konkurranse.

Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet.

FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen mellom ulike regionale markeder, ulike boligtyper og ulike forbrukerbehov erstattet av en rigid modell hvor det som tidligere var valgfrie elementer er pakket sammen med nye elementer i en løsning som megler er låst til å bruke ved alle boligsalg. Dette kunne aldri skjedd dersom FINN var utsatt for normal konkurranse.

NEF, Forbrukerrådet og Huseierne representerer både kunde- og forbrukerinteressene. Vi har samlet en betydelig mengde dokumentasjon på FINNs adferd i markedet, og vi har engasjert et eksternt miljø for å gjøre en konkurranseøkonomisk vurdering. Med bakgrunn i innhentet dokumentasjon og faglige vurderinger, er vår vurdering at FINNs adferd kan være i strid med Konkurranseloven til skade for forbrukerne.

På denne bakgrunn har vi anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere hvorvidt adferden til Finn.no kan utgjøre et misbruk av dominerende stilling gjennom urimelige utsalgspriser, ulike vilkår for likeverdige ytelser eller økte etableringsbarrierer for konkurrerende virksomhet som følge av rabatter.

Torsdag 17. mars ble det avholdt møte mellom Konkurransetilsynet, NEF, Forbrukerrådet og Huseierne. Etter møtet har våre organisasjoner oversendt dokumentasjon og vurderinger til Konkurransetilsynet. Dokumentene følger vedlagt dette nyhetsbrevet, slik at alle som er interessert kan sette seg inn i de vurderingene vi har gjort. Av hensyn til kildevern og forretningsmessige forhold er konkrete innkjøpspriser sladdet.

Les dokumentene her:

Les også:

Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no