Sedler-kavass-e1429696310298

Gjør anti-hvitvaskingsarbeidet enklere

Eiendomsmeglingsbrasjens anti-hvitvaskingsarbeid har blitt styrket ettersom eiendomsmeglerne nå på enklere måte kan få verifisert at betalingskontoer er gyldige og aktive, samt hvem som er rett kontohaver til kontoen. 

Bransjen representert ved Eiendom Norge, har jobbet for at eiendomsmegler skal kunne gjøre spørringer i KAR registeret for å få bekreftet/avkreftet knytning mellom betalingskontonummer og kontohaver som er identifisert ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Resultatet av dette arbeidet har ført til at eiendomsmegler gis rett til denne informasjonen fra 10.09.2018. Denne informasjonen vil styrke bransjen betydelig i arbeide med hvitvaskingsforebygging.

Hva er KAR?

KAR er et konto og adresseringsregister som er utviklet av Finans Norge. Alle banker i Norge er forpliktet til å koble seg til KAR. KAR ble etablert med formål å ivareta behovet for å få verifisert at betalingskontoer er gyldige og aktive samt hvem som er rett kontohaver til kontoen. Registeret inneholder bankenes kontonummer og tilhørende kundeID og i tillegg mobilnummer for bruk i gjennomføring av straksbealinger når bankene har lagret dette for sin kunder.

De nye vedtektene til KAR sier følgende:

Spørrende bank kan bekrefte eller avkrefte forespørsler som gjelder forbindelse mellom betalende kontonummer og kontohavere som er identifisert med fødselsnummer eller D-nummer, overfor følgende:

• Kunder som er underlagt tilsyn i henhold til finanstilsynslovens § 1, første ledd 1-9, 14,15 og 16, samt 19.
• Foretak og advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling i henhold til eiendomsmeglingslovens § 2-1 (1) og som er under tilsyn av Finanstilsynet.
• Statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner som i lov, eller med hjemmel i lov, er pålagt å forestå utbetalinger til fysiske og juridiske personer.

Eiendomsmegler kan ikke spørre direkte i registeret men må spørre gjennom bank. Det vil trolig være mest hensiktsmessig at meglerforetakene gjør avtale med sin bank om hvordan de på best måte kan håndtere slike oppslag.

Del artikkel