Gjør anti-hvitvaskingsarbeidet enklere

Eiendomsmeglingsbrasjens anti-hvitvaskingsarbeid har blitt styrket ettersom eiendomsmeglerne nå på enklere måte kan få verifisert at betalingskontoer er gyldige og aktive, samt hvem som er rett kontohaver til kontoen. 

Bransjen representert ved Eiendom Norge, har jobbet for at eiendomsmegler skal kunne gjøre spørringer i KAR registeret for å få bekreftet/avkreftet knytning mellom betalingskontonummer og kontohaver som er identifisert ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Resultatet av dette arbeidet har ført til at eiendomsmegler gis rett til denne informasjonen fra 10.09.2018. Denne informasjonen vil styrke bransjen betydelig i arbeide med hvitvaskingsforebygging.

Hva er KAR?

KAR er et konto og adresseringsregister som er utviklet av Finans Norge. Alle banker i Norge er forpliktet til å koble seg til KAR. KAR ble etablert med formål å ivareta behovet for å få verifisert at betalingskontoer er gyldige og aktive samt hvem som er rett kontohaver til kontoen. Registeret inneholder bankenes kontonummer og tilhørende kundeID og i tillegg mobilnummer for bruk i gjennomføring av straksbealinger når bankene har lagret dette for sin kunder.

De nye vedtektene til KAR sier følgende:

Spørrende bank kan bekrefte eller avkrefte forespørsler som gjelder forbindelse mellom betalende kontonummer og kontohavere som er identifisert med fødselsnummer eller D-nummer, overfor følgende:

• Kunder som er underlagt tilsyn i henhold til finanstilsynslovens § 1, første ledd 1-9, 14,15 og 16, samt 19.
• Foretak og advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling i henhold til eiendomsmeglingslovens § 2-1 (1) og som er under tilsyn av Finanstilsynet.
• Statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner som i lov, eller med hjemmel i lov, er pålagt å forestå utbetalinger til fysiske og juridiske personer.

Eiendomsmegler kan ikke spørre direkte i registeret men må spørre gjennom bank. Det vil trolig være mest hensiktsmessig at meglerforetakene gjør avtale med sin bank om hvordan de på best måte kan håndtere slike oppslag.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no