eierseksjon

Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

Det ble solgt mange boliger i november måned, men prisene sank med 1,5 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Boligprisene er nå 2,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Er velfungerende boligmarked har gitt store omsetningsvolumer i store deler av landet denne høsten. Kjøpekraften og interessen er god, samtidig som kjøperne har nok av boliger å velge blant. 

– Prisnivået er i utgangspunktet høyt, men prispresset har avtatt denne høsten som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

God aktivitet

I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg.

I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Raskest i Fredrikstad

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i november, noe som er to dager flere enn i november i fjor. Av byene hadde Fredrikstad/Sarpsborg raskest salgstid med 25 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 76 dager.

Mer moderat prisutvikling

Det var en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge i november. Sterkest prisutvikling av byene hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,5 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder og Hamar m/Stange med en nedgang på 2,2 prosent. Oslo har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 4,7 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Bergen med en nedgang på 0,3 prosent.

Del artikkel