Rindal-kommune-flytter

Send inn dokumenter til tinglysing før 28. desember

Det nærmer seg årsskifte og Kartverket rigger nå til for kommune- og fylkesreguleringer som oppstår 1. januar 2019. Det medfører at matrikkel – og grunnbok stenger 28. desember.

Av: Kartverket

– Kommune- og regionreformene fører til omfattende endringer i matrikkelen og grunnboken. For å få gjennomført endringene, må Kartverket stenge ned matrikkel og grunnbok noen få dager i desember 2018, sier prosjektleder for kommune- og regionreformene i Kartverket, Wenche Rognås.

• Matrikkelen stoppes for all oppdatering fra og med fredag 28. desember kl. 16.00.
Systemet vil være utilgjengelig for oppdateringer inntil planlagt åpning på nyåret, 1. januar 2019. I denne perioden vil Kartverkets klient ikke kunne startes, og andre klienter vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Grunnboken stenges for tinglysing fredag 28. desember kl. 20.00. Dokumenter som i dette tidsrommet sendes inn til tinglysing via Altinn, vil bli liggende der inntil systemene åpnes på nyåret, 1. januar 2019.
• Alle innsynstjenester vil derimot være tilgjengelige under hele prosessen. Dette gjelder både matrikkelen, seEiendom, e-handel og grunnboken.

Kartverket oppfordrer alle som har behov for å tinglyse på denne siden av årsskiftet om å sende inn dokumenter til tinglysing, så tidlig som mulig. Fra 1. januar 2019 vil Rindal kommune endre fylkestilhørighet fra Møre- og Romsdal til Trøndelag fylke. I tillegg er det to grensejusteringer mellom kommuner: Området Hovlandsdalen skal overføres fra Birkenes til Evje og Hornnes kommune. I tillegg skal området Maurset overføres fra Hornindal til Stryn kommune. Dagens tredelte nummerinndeling i matrikkelen for Svalbard oppheves, og ny administrativ inndeling iverksettes.

For mer informasjon om endringene i forbindelse med kommune- og regionreformene se www.kartverket.no/kommunereform

Del artikkel