Vil opprettholde kravene til oppbevaringstid

  • Av: Svein Strømnes
  • 11. april 2016
  • Nyheter

Norges Eiendomsmeglerforbund går i sitt høringssvar i mot Finansdepartementets forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år. NEF støtter dermed Finanstilsynets vurdering i denne saken.

NEF begrunner dette med at kjøpere og selgere av fast eiendom vil kunne ha behov for innsyn i og tilgang til dokumenter som er eldre enn fem år dersom det oppstår tvist etter at handelen er gjennomført.

Uheldige konsekvenser

En reduksjon av oppbevaringstiden vil derfor kunne gi uheldige konsekvenser for partene i bolighandelen. Etter NEFs syn vil en endring av oppbevaringstiden innebære en beskjeden forenkling for eiendomsmeglingsforetakene som ikke står i forhold til de ulemper en mangelfull dokumentasjon kan medføre.

Grunnen til at Finansdepartementet har villet se på denne saken er et ønske om at det  blir samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven og eiendomsmeglingsforskriften.

Forslag til forenkling

NEF foreslår samtidig en endring av regelverket slik at kjøpekontrakten kan oppbevares elektronisk på lik linje med andre dokumenter i eiendomshandelen, og at man derfor går bort fra kravet om at kjøpekontrakter oppbevares i original. En slik endring vil innebære en forenkling for eiendomsmeglingsforetakene.

LES MER: Les hele høringssvaret til NEF her.

Les også: Høring – forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år

Les også: Fører til en mer utrygg bolighandel (DN)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no