arkiv_1500

Vil opprettholde kravene til oppbevaringstid

Norges Eiendomsmeglerforbund går i sitt høringssvar i mot Finansdepartementets forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år. NEF støtter dermed Finanstilsynets vurdering i denne saken.

NEF begrunner dette med at kjøpere og selgere av fast eiendom vil kunne ha behov for innsyn i og tilgang til dokumenter som er eldre enn fem år dersom det oppstår tvist etter at handelen er gjennomført.

Uheldige konsekvenser

En reduksjon av oppbevaringstiden vil derfor kunne gi uheldige konsekvenser for partene i bolighandelen. Etter NEFs syn vil en endring av oppbevaringstiden innebære en beskjeden forenkling for eiendomsmeglingsforetakene som ikke står i forhold til de ulemper en mangelfull dokumentasjon kan medføre.

Grunnen til at Finansdepartementet har villet se på denne saken er et ønske om at det  blir samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven og eiendomsmeglingsforskriften.

Forslag til forenkling

NEF foreslår samtidig en endring av regelverket slik at kjøpekontrakten kan oppbevares elektronisk på lik linje med andre dokumenter i eiendomshandelen, og at man derfor går bort fra kravet om at kjøpekontrakter oppbevares i original. En slik endring vil innebære en forenkling for eiendomsmeglingsforetakene.

LES MER: Les hele høringssvaret til NEF her.

Les også: Høring – forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år

Les også: Fører til en mer utrygg bolighandel (DN)

 

 

Del artikkel