ROLIG NÅ: Nabolaget ser rolig ut nå. Men hvordan er lydnivået på kveldstid? Ta en spaningstur!

Tredelt boligmarked

Boligprisene i Norge gikk i gjennomsnitt ned med 0,1 prosent i september 2016, men det er store regionale forskjeller.

Boligmarkedet i september utviklet seg unormalt sterkt slik at prisene korrigert for sesongvariasjoner gikk opp med 0,9 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 10,0 prosent høyere enn for ett år siden, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

– Trenden med et tredelt boligmarked ble ytterligere forsterket i september. Store deler av landet har god balanse mellom tilbud og etterspørsel og normal prisutvikling. I Oslo-regionen er markedet uvanlig sterkt, preget av tilbudsunderskudd og høy kjøpekraft. Market er fortsatt svakt i oljeeksponerte områder som Stavanger og Sandnes, preget av tilbudsoverskudd og moderat etterspørsel. De svake markedene er imidlertid i ferd med å stabilisere seg på nye nivåer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han oppsummerer situasjonen i boligmarkedet slik.

– Oslo går så det suser, mens høsten har kommet inn over boligmarkedet i det meste av landet, sier Geving.

Bekymringsfull

Boligprisutviklingnen er flere steder i landet godt over den generelle lønns- og prisstigningen, men det i hovedsak utviklingen i hovedstaden som skaper bekymring hos ledern av Norges Eiendomsmegerlforbund.

– Prisutviklingen i Oslo med 18,5% er bekymringsfull. Det er fundamentale forhold som lav byggetakt og billig kreditt som gjør denne prisutviklingen mulig. Den sterke verdiøkningen får samtidig mange boligeiere til å føle seg rike, det bidrar til høyere gjeldsopptak.

– Dette er risikofylt for den dagen verdiene faller og renten stiger. Derfor er vi tilfreds med at sentralbanken har signalisert at det ikke lenger er like sannsynlig at styringsrenten skal videre ned. Når enkelte banker nå setter opp renten kan det bidra til at presset avtar noe. På den annen side er det grunn til bekymring for at folk vil låne mer i høst i frykt for strengere kredittkrav fra årsskiftet.

– De ekstremt store regionale forskjellene tilsier at det har liten hensikt å stramme til kredittkravene likt for hele landet slik Finanstilsynet har foreslått. Vi tror at dette forslaget kan virke helt mot sin hensikt. sier Carl O. Geving.

Nedgang i salg

Statistikken viser at det ble solgt 9.352 bruktboliger i september, en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med september 2015. Hittil i år er det solgt 68.331 boliger, noe som er 3,3 prosent færre enn i samme periode i 2015.

Ved utgangen av september var det 11.580 boliger til salgs, noe som er 14,6 prosent færre enn for ett år siden.

Raske salg

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i september, mens det i tilsvarende periode i 2015 tok 31 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 75 og 56 dager.

De fleste regionene hadde som forventet en negativ utvikling i boligprisene i september. Den svakeste utviklingen av byene hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest utvikling hadde Oslo med en oppgang på 1,3 prosent.

12 måneders veksten er ved utgangen av september på 18,5 prosent i Oslo, -5,3 prosent i Stavanger, 3,6 prosent i Bergen og 8,6 prosent i Trondheim.

Del artikkel