Kommentar til statsbudsjettet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober 2016

Finansminister Siv Jensen la i dag fram regjeringens budsjettforslag for 2017.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil knyttet noen kommentarer til regjeringens analyse av boligmarkedet og vurdering av tiltak mot risiko.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i regjeringens vurdering av utfordringene i boligmarkedet. Den svært sterke pris- og gjeldsveksten vi ser i avgrensede områder av landet er bekymringsfull. De store regionale forskjellene reflekterer at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rentenivå. Prisutviklingen kan bare påvirkes gjennom å sørge for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har i møte med finansminister Siv Jensen understreket viktigheten av å redusere tilbudsunderskuddet i storbyer som preges av sterk befolkningsvekst og etterslep i by- og boligutvikling. Det er viktig at regjeringen holder trykket opp i arbeidet med å legge til rette for raskere og rimeligere boligbygging. Samtidig er det først og fremst en kommunal oppgave å sørge for tilstrekkelig boligbygging til å mette etterspørselen lokalt. Ansvaret hviler særlig tungt på Oslo-politikerne som har langt større utfordringer enn noen annen bykommune, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen er tydelig på at den norske boligmodellen skal beskyttes, og at det ikke er aktuell politikk å skjerpe beskatningen av boligen som folk eier og bor i. Regjeringens forslag til endringer i formuesbeskatningen som gjør det noe mindre gunstig å investere i sekundærbolig for avkastningsformål, er ikke et dramatisk og vil neppe få store konsekvenser, men det gir et signal om at tilgangen på primærboliger skal styrkes, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no