eierseksjon

Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Et knapt flertall i Stortinget stemte ned forslaget om å stramme inn muligheten for å eie mange boligseksjoner i et sameie.

Stortinget behandlet mandag en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven. Her var det blant annet et forslag om å gjøre endringer som ville gjøre det vanskeligere å eie flere enn to seksjoner i et boligsameie.

Selv om det var et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen, ble det med 52 mot 49 stemmer gått for inntil videre å beholde dagens ordning og at «regjeringen kommer tilbake til Stortinget» med et annet lovforslag som bevarer lovens intensjon på et senere tidspunkt.

I Stortinget sa komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg enige om at loven trenger endringer for å motvirke omgåelse av lovens intensjon, men de mente videre at det imidlertid at dette reiser «en rekke rettslige og praktiske problemstillinger» som først må avklares, inkludert hvordan eierskap fra utenlandske selskaper skal håndteres.

NEF i aktiv rolle

I forbindelse med revisjon av eierseksjonloven har NEF tatt en aktiv rolle. Vi har vært i dialog med komiteen, kommet med forslag direkte til lovutvalget, avgitt høringssvar og deltok også under den åpne høringen om lovforslaget i kommunal- og forvaltningskomiteens  i februar 2017.

NEF var blant de av høringsinstansene som fremhevet at når Stortinget ønske å opprettholde ervervsbegrensingen, må regelen forsterkes slik at den virker etter sin hensikt. Vi påpekte at regelen er enkel å omgå ved å opprette flere selskaper som erverver hver sin seksjon i et sameie, og at den bør strammes opp slik at den blir reell. I forlengelsen av dette foreslo NEF under den åpne høringen at bestemmelsen bør presiseres slik at den rammer både direkte og indirekte erverv.

– Det er ikke noe poeng å ha en bestemmelse som kan enkelt omgås. Dette hadde vært en ryddig måte å gjøre loven effektiv på, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24 etter at Stortinget hadde stemt ned forslaget fra komiteen.

Les mer her: Får beholde «stråmannselskap»-smutthull

 

 NEFs advokat Nina F. Skumsrud og administrerende direktør Carl O. Geving under høringen i Stortinget om eierseksjonsloven.  (Foto: Stortinget)

 

Les hele innstillingen fra komiteen her.

Les også: NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

Les også: Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?

Hjelper deg: Juridisk avdeling i NEF ved Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud kan hjelpe deg med faglige utfordringer!

 Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer her!

Del artikkel