Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Et knapt flertall i Stortinget stemte ned forslaget om å stramme inn muligheten for å eie mange boligseksjoner i et sameie.

Stortinget behandlet mandag en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven. Her var det blant annet et forslag om å gjøre endringer som ville gjøre det vanskeligere å eie flere enn to seksjoner i et boligsameie.

Selv om det var et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen, ble det med 52 mot 49 stemmer gått for inntil videre å beholde dagens ordning og at «regjeringen kommer tilbake til Stortinget» med et annet lovforslag som bevarer lovens intensjon på et senere tidspunkt.

I Stortinget sa komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg enige om at loven trenger endringer for å motvirke omgåelse av lovens intensjon, men de mente videre at det imidlertid at dette reiser «en rekke rettslige og praktiske problemstillinger» som først må avklares, inkludert hvordan eierskap fra utenlandske selskaper skal håndteres.

NEF i aktiv rolle

I forbindelse med revisjon av eierseksjonloven har NEF tatt en aktiv rolle. Vi har vært i dialog med komiteen, kommet med forslag direkte til lovutvalget, avgitt høringssvar og deltok også under den åpne høringen om lovforslaget i kommunal- og forvaltningskomiteens  i februar 2017.

NEF var blant de av høringsinstansene som fremhevet at når Stortinget ønske å opprettholde ervervsbegrensingen, må regelen forsterkes slik at den virker etter sin hensikt. Vi påpekte at regelen er enkel å omgå ved å opprette flere selskaper som erverver hver sin seksjon i et sameie, og at den bør strammes opp slik at den blir reell. I forlengelsen av dette foreslo NEF under den åpne høringen at bestemmelsen bør presiseres slik at den rammer både direkte og indirekte erverv.

– Det er ikke noe poeng å ha en bestemmelse som kan enkelt omgås. Dette hadde vært en ryddig måte å gjøre loven effektiv på, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24 etter at Stortinget hadde stemt ned forslaget fra komiteen.

Les mer her: Får beholde «stråmannselskap»-smutthull

 

 NEFs advokat Nina F. Skumsrud og administrerende direktør Carl O. Geving under høringen i Stortinget om eierseksjonsloven.  (Foto: Stortinget)

 

Les hele innstillingen fra komiteen her.

Les også: NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

Les også: Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?

Hjelper deg: Juridisk avdeling i NEF ved Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud kan hjelpe deg med faglige utfordringer!

 Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer her!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no