Må man skatte av boligsalget?

SMB-bedrifter kan søke om lån gjennom lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter ble godkjent 27. mars, og bedrifter kan søke banken sin om lån.

Bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 mill. euro (alternativt har en samlet balanse som ikke overstiger 43 mill. euro., kan som en følge av problemer de har fått som av koronapandemien søke støtte til dekning av driftsutgifter eller finansiering av investering gjennom statens lånegarantiordning. Driftsutgifter så omfatter dette alle løpende utgifter, herunder betjening (forfalte renter og avdrag) på eksisterende gjeld.

Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene.

Les mer om «Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter» her.

Del artikkel