morten-baltzersen

Flere eiendomsmeglingsforetak satt på listen over samfunnskritiske virksomheter

Flere eiendomsmeglingsforetak, og da spesielt foretak som gjennomfører oppgjør er av Finanstilsynet satt på listen over samfunnskritiske virksomheter.

– Det er samfunnskritisk at man har et fungerende boligmarked. Derfor står bransjen samlet og gjør en betydelig innsats for å holde hjulene i gang. Selv om koronaepidemien setter sitt preg på samfunns- og næringsliv og boligomsetningen er lavere enn normalt, er det fortsatt relativt stor aktivitet i boligmarkedet. Norske eiendomsmeglerne vil stå på for at boligmarkedet skal kunne fungere så godt som mulig i den unntakstilstanden landet befinner seg i, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Finanstilsynet har i dag sendt ut et brev med en oppdatert listen over foretak som blir vurdert som en samfunnskritisk virksomhet. Brevet er en revidert versjon av Finanstilsynets brev til foretakene datert 14. mars 2020.

I brevet heter det blant annet at:

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i «Samfunnets kritiske funksjoner» i pekt på tre viktige funksjoner innen finansielle tjenester som må ivaretas:

• Sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet.

• Gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte.

• Evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.

Virksomheter som Finanstilsynet i den aktuelle situasjonen har utpekt til å være av samfunnskritisk betydning, framgår av vedlagt liste. «

Eiendomsmeglingsforetak på listen til Finanstilsynet:

 • AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS
 • AKTIV OPPGJØR AS
 • BOLIGBYGGELAGENE I NORGE OPPGJØR AS
 • DNB EIENDOM AS
 • EIENDOM NORGE
 • EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS
 • EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
 • EIENDOMSMEGLER VEST AS
 • MEGLEROPPGJØR AS
 • MEGLEROPPGJØRET AS
 • NORDVIK OPPGJØR AS
 • NOROPPGJØR AS
 • OBOS EIENDOMSMEGLERE AS
 • OPPGJØR AS
 • ROMERIKE EIENDOMSMEGLING AS
 • SØRMEGLEREN AS
 • WEBOPPGJØR AS

Del artikkel