Flere eiendomsmeglingsforetak satt på listen over samfunnskritiske virksomheter

Flere eiendomsmeglingsforetak, og da spesielt foretak som gjennomfører oppgjør er av Finanstilsynet satt på listen over samfunnskritiske virksomheter.

– Det er samfunnskritisk at man har et fungerende boligmarked. Derfor står bransjen samlet og gjør en betydelig innsats for å holde hjulene i gang. Selv om koronaepidemien setter sitt preg på samfunns- og næringsliv og boligomsetningen er lavere enn normalt, er det fortsatt relativt stor aktivitet i boligmarkedet. Norske eiendomsmeglerne vil stå på for at boligmarkedet skal kunne fungere så godt som mulig i den unntakstilstanden landet befinner seg i, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Finanstilsynet har i dag sendt ut et brev med en oppdatert listen over foretak som blir vurdert som en samfunnskritisk virksomhet. Brevet er en revidert versjon av Finanstilsynets brev til foretakene datert 14. mars 2020.

I brevet heter det blant annet at:

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i «Samfunnets kritiske funksjoner» i pekt på tre viktige funksjoner innen finansielle tjenester som må ivaretas:

• Sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet.

• Gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte.

• Evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.

Virksomheter som Finanstilsynet i den aktuelle situasjonen har utpekt til å være av samfunnskritisk betydning, framgår av vedlagt liste. «

Eiendomsmeglingsforetak på listen til Finanstilsynet:

 • AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS
 • AKTIV OPPGJØR AS
 • BOLIGBYGGELAGENE I NORGE OPPGJØR AS
 • DNB EIENDOM AS
 • EIENDOM NORGE
 • EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AS
 • EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS
 • EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
 • EIENDOMSMEGLER VEST AS
 • MEGLEROPPGJØR AS
 • MEGLEROPPGJØRET AS
 • NORDVIK OPPGJØR AS
 • NOROPPGJØR AS
 • OBOS EIENDOMSMEGLERE AS
 • OPPGJØR AS
 • ROMERIKE EIENDOMSMEGLING AS
 • SØRMEGLEREN AS
 • WEBOPPGJØR AS
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no