Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

Finansminister Siv Jensen presenterte boligskatten 2017

Overgangsmeglere skal i fremtiden kunne kalle seg «eiendomsmegler» – ikke bare «megler». Det er forslaget som Regjeringen har fremmet til Stortinget.

Onsdag fremmet regjeringen forslag til noen mindre endringer i eiendomsmeglingsloven.

– Forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at dette går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med meglerbransjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Enklere tittelbruk

Den viktigste endringen for mange er nok at tittelbruken for eiendomsmeglere skal forenkles.

Regjeringens forslag innebærer nemlig at alle som har tillatelse til å drive med eiendomsmegling skal kunne kalle seg eiendomsmegler. I prinsippet betyr det at overgangsmeglere og advokater med tillatelse til å drive eiendomsmegling skal kunne kalle seg «eiendomsmegler».

«Departementet bemerker at bruken av tittelen «eiendomsmegler» vil knyttes til alle personer som har tillatelse i eller i medhold av eiendomsmeglingsloven til å drive eiendomsmegling.», skriver Finansdepartementet i begrunnelsen.

Det pekes også på at dette nok vil være forenklende for forbrukere:

«Departementet antar at det sentrale for publikum er om personen som benytter tittelen, har den nødvendige tillatelsen til å drive eiendomsmegling.»

Delvis støtte til NEFs høringssvar

NEF foreslo i vårt høringssvar at bruk av tittelen «eiendomsmegler» bare kunne skje når man er ansatt i foretak som driver med eiendomsmegling.

Dette har regjeringen ikke valgt å følge i sitt forslag:

«Departementet […] tilføyer at reglene om tittelbruk best forenkles ved at alle aktørene som innehar nødvendig tillatelse, kan benytte samme tittel.», skriver Finansdepartementet i begrunnelsen.

Les mer: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere

Andre endringer:

Ingen endring av eiendomsmeglingsloven § 6-7

EiendomNorge har tidligere fremmet forslag om å endre eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd om opplysninger i salgsoppgaven. De ønsket å få inn en unntaksregel om at opplysninger som «åpenbart ikke er aktuelle» ikke trenger å stå i salgsoppgaven.

Finanstilsynet ønsket ikke en slik endring, blant annet fordi det kunne skape mer konflikter:

«Finanstilsynet viser for det første til at en skjønnsmessig unntaksregel vil kunne være tvisteskapende. For det andre påpekes det at oppdragstaker uansett må vurdere om opplysningene er åpenbart uaktuelle, slik at den eventuelle arbeidsbesparelsen for oppdragstaker vil være relativt beskjeden.»,skrives det i begrunnelsen.

Finanstilsynets syn har fått bred støtte i høringsrunden, og derfor foreslår ikke departementet noen unntaksregel.

Melding om filialetablering og skifte av daglig leder

To mindre endringer, er forslag om at eiendomsmeglingsforetak bare skal behøve å sende melding om filialetablering (ikke søke om det), og at melding om skifte i foretaks ledelse  ikke trenger å sendes før skiftet har skjedd.

I begge sakene er NEFs høringsinnspill om å ha en 14 dagers frist fulgt opp av departementet.

Bruk av elektronisk kommunikasjon

Departementet foreslår ellers at man kan ha elektronisk kommunikasjon der eiendomsmeglingsloven krever skriftlige opplysninger eller meldinger. Men departementet presiserer her at det ikke er foretaket som kan velge om elektronisk kommunikasjon skal brukes, men mottakeren.

 

Forslaget fra regjeringen skal vedtas i Stortinget noe som skjer en gang etter valget i høst.
Les mer: Hele lovproposisjonen kan du lese her

Finansdepartementets egen nyhetssak finner du her

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no