NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

 Høringssvar til forslag om endringer i eiendomsmeglingsloven.

Høringsuttalelsen er også tema for foredraget til fagsjef i NEF Margrethe Røse Solli (bildet) på Vårkonferansen i Trondheim 11. mai.

Finansdepartementet har sendt på høring et notat fra Finanstilsynet med forslag om en del mindre endringer i eiendomsmeglingsloven. Blant forslagene er endringer av bestemmelsen om tittelbruk – altså hvem som kan bruke tittelen «eiendomsmegler».

Etter eiendomsmeglingslovens paragraf 4-5 er det i dag slik at tittelen «eiendomsmegler» bare kan brukes av personer med eiendomsmeglerbrev.

Tittelen «megler» kan benyttes av alle som oppfyller vilkårene til å være ansvarlig megler. Det vil si personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse, advokater som har rett til å drive eiendomsmegling og «overgangsmeglere» – personer med tillatelse etter den såkalte overgangsordningen.

Finanstilsynet har sendt på høring to ganske like forslag og foreslått at overgangsmeglere, jurister med tillatelse, og advokater som har rett til å drive eiendomsmegling skal kunne kalle seg eiendomsmeglere. Et alternativt forslag er at advokater kun kan kalle seg eiendomsmeglere når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak.

Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her

NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak

NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak.

«Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling.

I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister med tillatelse og meglere etter overgangsordningen som ikke lenger arbeider i eiendomsmeglingsvirksomhet.», skriver NEF i høringssvaret.

Les hele høringsuttalelsen fra NEF her.

 

Høringsuttalelsen er også tema for foredraget til fagsjef i NEF Margrethe Røse Solli (bildet) på Vårkonferansen i Trondheim 11. mai.

Meld deg på kurs på Vårkonferansen her.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no