Bergen

Moderat boligprisutvikling

Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for et år siden, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

– Som forventet vedvarte den moderate boligprisutviklingen i oktober.  Etter mange måneder preget av høye tilbudsvolum, sterk etterspørsel, høye salgstall og moderat prisvekst er det duket for kjøpers marked i årets siste kvartal. Markedet blir mer prissensitivt når interessentene har mange boliger å velge blant, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Stor aktivitet

Statistikken viser at det i oktober ble det solgt 9.184 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I oktober ble det lagt ut 9.895 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,2 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,9 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i oktober 2019. Det er det samme som i september 2019 og fire dager tregere enn i oktober 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand og Stavanger/m omegn med 72 dager.

Sterkest i Bergen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bergen med en oppgang 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker/ Bærum med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,3 prosent. Boligprisene i Oslo falt 0,8 nominelt og falt 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Normal utvikling

 – Det knytter det seg en viss usikkerhet til renteeffekten i boligmarkedet og hva Finansdepartementet velger å gjøre med boliglånsforskriften, men alt i alt er det stor sannsynlighet for at vi får en normal markedsutvikling etter nyttår med prisvekst i begynnelsen av året og deretter utflating. Størst usikkerhet knyttes til Oslo-markedet hvor utviklingen går i retning av nye tilbudsunderskudd med risiko for sterkere prisoppgang i 2020 enn landet for øvrig, sier Carl O. Geving.

Del artikkel