Revidering av avhendingsloven

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund(Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2019)

Dette blir definitivt den viktigste saken på forbundets agenda fremover. Utfallet av denne saken vil bestemme hverdagen og rammebetingelsene for hele bransjen. Den vil også berøre livene til alle som skal kjøpe og selge eiendom i dette landet.

Styret fremmet fire kandidater til lovutvalget, alle med tung juridisk erfaring og kompetanse innen eiendomsmeglingsfaget. Jeg er trygg på at Terje Bergem, som ble oppnevnt som vår representant vil gjøre en god jobb for å trygge eiendomsmeglernes plass som sentrale mellommenn i

bolighandelen og garantist for den trygge bolighandelen. Noen vil kanskje stille spørsmål ved hvorfor det ikke er en eneste eiendomsmegler med praktisk erfaring i utvalget. Det burde det selvsagt vært, men ettersom vi bare fikk en representant ble juridisk ekspertise vektlagt.

For å sikre at praktisk erfaring hensyntas, og for å gi Terje støtte i arbeidet med ny lov, vil styret sette ned en «lovkomité» med representanter fra ulike deler av bransjen og med støtte fra administrasjonen.

Komitéen skal konsekvensutrede, gi råd og være bindeleddet mellom styret og Terje. Vi skal selvsagt gjøre det vi kan for at medlemmenes interesser ivaretas best mulig, samtidig som vi sikrer forbrukerne hensiktsmessig vern og trygghet gjennom ny lov. En lov som forhåpentligvis vil styrke eiendomsmegleren som mellommann og den profesjonelle part i bolighandelen.

Med de føringer og krav som ligger i ny Lov om Avhending til den informasjonen som skal innhentes, kontrolleres og formidles er det ingen grunn til å tro at eiendomsmeglerens rolle blir noe mindre, eller at kravene til det faglige blir svakere. Samtidig må vi ta inn over oss at verden er i endring og at nye løsninger kan bidra til å forbedre våre leveranser.

Som styreleder i NEF vil jeg jobbe for eiendomsmeglernes selvsagte posisjon som den sentrale profesjonelle aktøren i bolighandelen. Vi er buffer og garantist mellom kjøper og selger i deres livs viktigste handel. Skikkelig eiendomsmegling er verdiskapning. For de flere hundretusen som bruker oss hvert år, for samfunnet i form av effektiv og trygg bolighandel, og for foretakene vi representerer. Norske eiendomsmeglere skaper en mer effektiv og tryggere bolighandel enn noen andre eiendomsmeglere i verden, og det skal vi fortsette med. Jeg ser på ny lov som en mulighet til å styrke vår posisjon, ved at kravene til skikkelig eiendomsmegling blir styrket.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no