• Statistikk og analyser
Carl O. Geving (Foto: Joakim Karlsen)

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. august 2022

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i byene og i landet for øvrig, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Nasjonalt har andelen sekundærboliger av den samlede boligmassen falt fra 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,6 prosent i 2. kvartal 2022. Det er nå 9339 færre sekundærboliger enn for tre år siden.

Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der utlånsforskriften stiller særskilte krav til investeringer i sekundærbolig. Det er nå 5025 færre sekundærboliger i Oslo enn for tre år siden og andelen har falt fra 17,5 til 15,7 prosent. Oslo har den laveste andelen i hele perioden vi har data for, det vil si siden 2013.

  • Det norske leiemarkedet betjenes i stor grad av privatpersoner som leier ut en sekundærbolig. Et fall på 5025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo. Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det er flere årsaker til at investeringslysten har falt i perioden. Noen har solgt under pandemien, men fallet er først og fremst utslag av en bevisst politikk med sterk prioritering av primærboliger og svekket marked for sekundærboliger. Insentivet til å investere i sekundærbolig er svekket av ekstra høy formuesskatt på sekundærbolig og krav om 40 % egenkapital som binder mye kapital i oslo-husholdninger som kjøper sekundærbolig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det er riktig å prioritere primærbolig foran sekundærbolig, men så lenge vi ikke har en stor profesjonell utleiesektor som kan erstatte den private utleiesektoren, er Oslos studenter og andre med midlertidig boligbehov avhengig av at det private leiemarkedet fungerer godt. Det krever balanserte virkemidler og en aktiv boligpolitikk. Politikere som tar til orde for særbeskatning av sekundærboliger i Oslo, eller boplikt for eierne, gjør studenter og andre med leiebehov en stor bjørnetjeneste. Det er et politisk ansvar å se disse sammenhengene og ta langsiktige beslutninger som ivaretar hensyn til både leietakere og førstegangskjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Om statistikken for sekundærboliger

Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken.

Disse tallene viser:

  • alle boliger – nye og brukte sekundærboliger
  • boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene
    • Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten)

Rapport for analyse og tall

Del artikkel