Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. august 2022

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i byene og i landet for øvrig, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Nasjonalt har andelen sekundærboliger av den samlede boligmassen falt fra 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,6 prosent i 2. kvartal 2022. Det er nå 9339 færre sekundærboliger enn for tre år siden.

Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der utlånsforskriften stiller særskilte krav til investeringer i sekundærbolig. Det er nå 5025 færre sekundærboliger i Oslo enn for tre år siden og andelen har falt fra 17,5 til 15,7 prosent. Oslo har den laveste andelen i hele perioden vi har data for, det vil si siden 2013.

  • Det norske leiemarkedet betjenes i stor grad av privatpersoner som leier ut en sekundærbolig. Et fall på 5025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo. Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det er flere årsaker til at investeringslysten har falt i perioden. Noen har solgt under pandemien, men fallet er først og fremst utslag av en bevisst politikk med sterk prioritering av primærboliger og svekket marked for sekundærboliger. Insentivet til å investere i sekundærbolig er svekket av ekstra høy formuesskatt på sekundærbolig og krav om 40 % egenkapital som binder mye kapital i oslo-husholdninger som kjøper sekundærbolig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det er riktig å prioritere primærbolig foran sekundærbolig, men så lenge vi ikke har en stor profesjonell utleiesektor som kan erstatte den private utleiesektoren, er Oslos studenter og andre med midlertidig boligbehov avhengig av at det private leiemarkedet fungerer godt. Det krever balanserte virkemidler og en aktiv boligpolitikk. Politikere som tar til orde for særbeskatning av sekundærboliger i Oslo, eller boplikt for eierne, gjør studenter og andre med leiebehov en stor bjørnetjeneste. Det er et politisk ansvar å se disse sammenhengene og ta langsiktige beslutninger som ivaretar hensyn til både leietakere og førstegangskjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Om statistikken for sekundærboliger

Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken.

Disse tallene viser:

  • alle boliger – nye og brukte sekundærboliger
  • boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene
    • Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten)

Rapport for analyse og tall

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no