• Statistikk og analyser
førstegangskjkøpere

Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 13. august 2022

Utviklingen i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet snudde i første halvår 2022. Fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse,

viser at nedgangen i antall førstegangskjøpere fortsatte nedover i 2. kvartal. Dette er det svakeste halvåret vi har registrert siden 2018, og Oslo faller tilbake til 2017-nivå.

Lave renter og midlertidige lettelser i utlånsforskriften bidro til oppgangen fra 2017 fram til 2022, mens nedgangen i årets første halvår må sees i sammenheng med høye boligpriser og at rentene er på vei oppover.

  • Etterspørselen fra førstegangskjøpere har falt markant i 2022. Etter rekordsterk etterspørsel under pandemien, er vi nær en bunnotering for førstegangskjøpere i Oslo. Dette minner om 2017 da vi hadde en relativt sterk priskorreksjon som startet i andre kvartal etter en forutgående periode med svært sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
  • Høye boligpriser, stigende renter og utlånsforskriften virker sterkt begrensende på kjøpekraften til førstegangskjøpere i pressområder. Med utsikter til et høyere rentenivå enn vi har sett på mange år, tror vi at trenden med færre førstegangskjøpere vil vedvare gjennom høsten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Samkjøperindeksen viser at vi i første halvår av 2022 har fått en klar økning i samkjøpene blant førstegangskjøpere. Økningen gjelder i hele landet samlet sett, men den var særlig tydelig i Oslo.

  • Andelen førstegangskjøpere som tvinges til å kjøpe sammen med noen for å komme inn i boligmarkedet øker markant over hele landet, og særlig sterkt i Oslo. En høy og raskt økende samkjøperandel er en virkning av usunn prisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Rapporter for analyse og tall.

Del artikkel