• Pressemelding
Carl_O_Geving01

Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2022

Fra nyttår ble avhendingsloven endret med mål om en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom kjøper og selger. Samtidig ble det innført en forskrift med minstekrav til tilstandsrapporter. Regelendringene har vært omdiskutert, men erfaringene så langt er at de virker etter hensikten.

Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «selges som den er». Lovendringen har medført bedre tilstandsvurderinger, selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar og kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen og boligens tilstand.

  • Implementeringen har gått enda bedre enn forventet. Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, tok vi høyde for at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg. Vi kan så langt konstatere at det kommer overraskende få klager i kjølvannet av lovendringene. Det ser ut til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
  • Det var alt for mange alvorlige konflikter etter de gamle reglene, med store økonomiske konsekvenser for både kjøpere og selgere. De nye tilstandsrapportene gir bedre informasjon og bidrar til å avklare kjøpers forventninger til boligen. Dette er både selgere og kjøpere tjent med. Vi er i en tidlig fase av nye regler og må følge utviklingen over lenger tid for å få et klart bilde av alle virkningene, men det er gledelig å konstatere at innføringen av nye regler synes å bidra til en tryggere bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For utfyllende kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Del artikkel