Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2022

Fra nyttår ble avhendingsloven endret med mål om en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom kjøper og selger. Samtidig ble det innført en forskrift med minstekrav til tilstandsrapporter. Regelendringene har vært omdiskutert, men erfaringene så langt er at de virker etter hensikten.

Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «selges som den er». Lovendringen har medført bedre tilstandsvurderinger, selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar og kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen og boligens tilstand.

  • Implementeringen har gått enda bedre enn forventet. Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, tok vi høyde for at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg. Vi kan så langt konstatere at det kommer overraskende få klager i kjølvannet av lovendringene. Det ser ut til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
  • Det var alt for mange alvorlige konflikter etter de gamle reglene, med store økonomiske konsekvenser for både kjøpere og selgere. De nye tilstandsrapportene gir bedre informasjon og bidrar til å avklare kjøpers forventninger til boligen. Dette er både selgere og kjøpere tjent med. Vi er i en tidlig fase av nye regler og må følge utviklingen over lenger tid for å få et klart bilde av alle virkningene, men det er gledelig å konstatere at innføringen av nye regler synes å bidra til en tryggere bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For utfyllende kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no