Carl_O_Geving01

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

Regjeringen la i dag fram den nye forskriften til avhendingsloven. Den reviderte loven har som mål å gjøre bolighandelen tryggere.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen endelig har vedtatt en forskrift som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Forskriften vil tre i kraft samtidig med endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

– Med endringene i avhendingsloven kan ikke selger lenger ta «som den er»- forbehold og får derfor en større informasjonsrisiko, mens kjøperen ikke kan påberope seg som mangel noe som fremgår av en tilstandsrapport, sier Carl O. Geving.

Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og departementet har siden jobbet med å lage forskriften.

Se den nye forskriften her.

Dette gir selgeren et sterkt incentiv til å innhente en tilstandsrapport som oppfyller forskriftens krav, slik at det fremskaffes mer og bedre informasjon om objektet enn det selgeren selv har og kan gi. Kjøperen får dermed et bedre beslutningsgrunnlag før budgivning, og kjøperen har et ansvar for å sette seg inn i opplysningene.

– Med denne reguleringen kan forbrukerne forvente tilstandsrapporter av høyere kvalitet som gir et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. Resultatet blir en tryggere bolighandel for begge parter, sier Geving videre.

Les også: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

Forskrifter til avhendingsloven på høring Revidering av avhendingsloven

Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Kommentar til endringer i avhendingsloven

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister

— Formålet er få bedre tilstandsrapporter slik at alle parter får bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg av bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

— Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og mangler kommer på bordet før kjøperen gir sitt bud, i stedet for etter overtakelsen, sier Monica Mæland, justis- og beredskapsminister (H).

Del artikkel