Forskrifter til avhendingsloven på høring

Regjeringen har sendt ut forslag til ny forskrift til Avhendingsloven på høring.

Forslaget er en oppfølgning av  endringene i avhendingslova som Stortinget vedtok i mai 2019, hvor det blant annet følger at selger ikke lenger skal kunne selge boligen «som den er» hvis kjøperen er vanlig forbruker. Endringene ivaretar også selgers interesser ved at kjøper ikke kan hevde at en feil eller svakhet ved boligen er en kjøpsrettslig mangel hvis den er påpekt i en godkjent tilstandsrapport.

Les høringsnotatet her.

For at tilstandsrapporten skal anses som godkjent, må den inneholde forskriftsfastsatt informasjon og være utarbeidet av en bygningssakkyndig. Regjeringens forslag innebærer ikke en plikt til å innhente tilstandsrapport, men selger risikerer i større grad å bli ansvarlig overfor kjøperen hvis det ikke gjøres.

– Vi ønsker å legge til rette for mest mulig korrekt informasjon om boligens tilstand ved å oppfordre folk til å undersøke de delene av boligen som er gjengangere i tvistesaker. Det gjelder spesielt de delene av boligen som er utsatt for fukt, som bad, tak og yttervegger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

– Tilstandsrapporter av høy kvalitet vil være en trygghet for både kjøper og selger, sier Astrup videre.

I forskriften som nå sendes ut på høring, foreslår regjeringen blant annet å skjerpe kravene til de som vil lage tilstandsrapporter, og stille nye krav til undersøkelser av de delene av bygget som er utsatt for fukt.

Hva skal undersøkes

Hovedinnholdet i høringsnotatet er for det første forslag til en oppregning av de bygningsdelene og de rommene som må undersøkes for at tilstandsrapporten skal være forskriftsmessig (godkjent). Notatet inneholder også forslag til regler om hvordan den bygningssakkyndiges undersøkelser skal skje.

Utdanningskrav

For det andre inneholder notatet forslag om å innføre et lovregulert yrke som sakkyndig på tilstandsrapportering i forbindelse med salg av boliger etter avhendingslova («bygningssakkyndig»).

De foreslår blant annet høyere fagskolegrad som minimum utdannelse (120 studiepoeng) og to års relevant praksis for å lage tilstandsrapporter med virkning for selgers ansvar.

Registrering

For det tredje inneholder notatet forslag om at de bygningssakkyndige må registrere seg i et offentlig register før de kan lage godkjente tilstandsrapporter. Med et slikt register kan forbrukerne enkelt finne frem til kvalifiserte bygningssakkyndige. I tillegg gir registeret staten mulighet til å føre tilsyn.

– Trygg bolighandel og forbrukerhensyn preger forslaget til forskrift til den nye avhendingsloven. Vi er glad for at eiendomsmeglernes sentrale rolle for å sikre trygg bolighandel stadfestes. Vi er også svært positive til at takstbransjen får det kompetanseløftet og den autorisasjonsordningen de har ønsket seg. Nå vil vi jobbe sammen med forbrukerorganisasjonene og bransjeorganisasjonene for å sikre en best mulig overgang til nytt lovverk, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Kurt F. Buck.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no