Faksimiler fra NRK, TV2, DN, E24, Finansavisen

Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

NOU 2021:7 med forslag til ny eiendomsmeglingslov som ble overlevert fra lovutvalget til finansministeren fredag 4. juni har fått bred og gjennomgående positiv omtale i mediene.

Høringsprosessen er i gang. NEF vil jobbe aktivt på en rekke arenaer for å bidra til at det endelige lovvedtaket blir optimalt for både samfunnet og bransjen.

Her kan du lese NEFs oppsummering av forslaget til lovendringer til våre medlemmer.

Her kan du lese NEFs pressemelding om lovforslaget.

Her kan du lese de viktigste mediesakene om lovforslaget:

NRK Kveldsnytt:

Faksimile fra NRK

Nrk.no

Tv2

Faksimile fra TV2.no

DN.no

Faksimile fra DN.no

E24.no og her E24 sak 2:

Faksimile fra E24.no

Finansavisen

Faksimile fra Finansavisen

Del artikkel