NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

Boligprisene i juni 2018

I februar 2020 sendte Kommunaldepartementet ut et forslag til forskrifter til avhendingsloven ut på høring. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot en tryggere bolighandel.

NEF har jobbet godt og konstruktivt sammen med flere bransjeaktører i arbeidet med et høringssvar, ikke minst sammen med Eiendom Norge. Samarbeidet resulterte i et felles høringssvar som ble inngitt 8. mai 2020.

Mer og bedre informasjon

I høringssvaret har vi blant annet fremhevet viktigheten av at den nye forskriften gjenspeiler formålet om å fremskaffe mer og bedre informasjon om den boligen som skal selges.

Vi har også vært tydelige på at i arbeidet med en tryggere bolighandel er det å løfte kvaliteten hos og ansvarliggjøre de bygningssakkyndige, et avgjørende moment. Forskriftsforslaget oppstiller minimumskrav til hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde, samtidig vil profesjonsansvaret kunne innebære en plikt til å kommentere forhold og bygningsdeler utover disse minimumskravene.

Hvilke bygningsdeler skal undersøkes?

Forskriftsforslaget inneholder en liste over hvilke bygningsdeler som skal undersøkes og på hva slags måte. NEF og Eiendom Norge har, på linje med flere andre bransjeaktører, bemerket at listen over slike bygningsdeler bør utvides noe.  

Les høringssvaret her:

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no