Boligprisene i juni 2018

NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

I februar 2020 sendte Kommunaldepartementet ut et forslag til forskrifter til avhendingsloven ut på høring. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot en tryggere bolighandel.

NEF har jobbet godt og konstruktivt sammen med flere bransjeaktører i arbeidet med et høringssvar, ikke minst sammen med Eiendom Norge. Samarbeidet resulterte i et felles høringssvar som ble inngitt 8. mai 2020.

Mer og bedre informasjon

I høringssvaret har vi blant annet fremhevet viktigheten av at den nye forskriften gjenspeiler formålet om å fremskaffe mer og bedre informasjon om den boligen som skal selges.

Vi har også vært tydelige på at i arbeidet med en tryggere bolighandel er det å løfte kvaliteten hos og ansvarliggjøre de bygningssakkyndige, et avgjørende moment. Forskriftsforslaget oppstiller minimumskrav til hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde, samtidig vil profesjonsansvaret kunne innebære en plikt til å kommentere forhold og bygningsdeler utover disse minimumskravene.

Hvilke bygningsdeler skal undersøkes?

Forskriftsforslaget inneholder en liste over hvilke bygningsdeler som skal undersøkes og på hva slags måte. NEF og Eiendom Norge har, på linje med flere andre bransjeaktører, bemerket at listen over slike bygningsdeler bør utvides noe.  

Les høringssvaret her:

Del artikkel