• Statistikk og analyser
Boligpriser febuar

– Ekstraordinær situasjon i boligmarkedet

Sterk prisvekst i januar.

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 3,2 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Statistikken viser visere at boligprisene i gjennomsnitt nå er 8,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Carl O. Geving – (Foto: Jonas Karlsen)

Vi har en helt ekstraordinær situasjon i boligmarkedet. Etter en lang periode med en sterkt rentedrevet etterspørsel er det færre boliger i omløp enn normalt. Dette tilbudsfallet forsterkes av at færre bruktboliger frigjøres for salg fordi det er vanskeligere å få kjøpt bolig nummer to. Dette har bidratt til sterkere prispress enn normalt i deler av landet. Mest sannsynlig vil tilgangen på boliger øke etter påske og da vil effekten av lave renter også avta noe. Vi tror at markedet nasjonalt vil blir noe mer balansert i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Lavere volum

I januar ble det solgt 6.903 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. I januar ble det lagt ut 6.570 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,9 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Raskest i Oslo

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i januar 2021. Det er det samme som i desember 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 87 dager.

I Oslo var prisoppgangen på 2,6 prosent nominelt, og 1,3 prosent sesongkorrigert.

Utviklingen i oslomarkedet er over tid mer ekstrem enn landet for øvrig med 13 prosent prisvekst siste 12 måneder. Tilbudet av brukte boliger er under halvparten av normale nivåer, og det ferdigstilles alt for få nye boliger. Den lave renten får fullt gjennomslag i oslomarkedet og konkurransen om få objekter har utløst en veldig uheldig priseskalering hvor mange velger å betale en høyere pris enn de ville gjort under mer normale omstendigheter. Utsiktene for Oslos tilbudsside er ikke gode og vi frykter at vi står foran en lengre periode med ubalanse og prispress som vil heve terskelen for å komme inn i hovedstadsmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund m/omegn med en nedgang på 0,3 prosent.

Del artikkel