Færre flytter til Oslo

På landsbasis er sentraliseringstrenden fortsatt sterk, men for Oslo ble antallet nettoinnflyttinger halvert fra 2015 til 2016.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det også var en omfattende nedgang i nettoinnflyttinger til Rogaland og Hordaland.

Akershus var det fylket som opplevde en sterkest økning i antall personer som flyttet dit i fjor, etterfulgt av Østfold og Sør-Trøndelag. Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag hadde den sterkeste prosentvise oppgangen i antallet nettoinnflyttinger.

Sett i forhold til tallene tilbake til 2008 er flyttingene i 2016 sterkt sentraliserende. Dette til tross for at det i 2016 var færre flyttinger til de mest sentrale kommunene enn i 2015, som var et toppår, skriver SSB på sine nettsider.

Flyttetap i Rogaland

Ikke overraskende hadde nedgangen i oljebransjen også en effekt på flyttemønsteret i fjor. Rogaland hadde i 2015 en nettoinnflyttingen  på 700, men for første gang siden 2000 ble denne endret til en nettoutflytting i 2016 på 1 200 personer.

Nedgangen i flyttingen til Norge

På landsbasis viser statistikken at det var en sterkere nedgang i antall personer som flyttet til Norge i 2016 i forhold til året før. Det var 26 076 personer som flyttet til Norge i fjor, mens tallet for 2015 var 29 802.

Den største gruppen av disse var flyktninger fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

Svakere kronekrus og en bedret situasjon i de hjemlige arbeidsmarkedet gjorde at svenskene utgjorde den største gruppen personer som flyttet fra Norge. Hele 788 svensker flyttet fra landet i fjor, mens bare 23 gjorde det samme i 2015.

Se flere tall her.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no