Bygård med aksjeleilighet

Boligprisvekst i alle områder

Det var prisvekst på bruktboliger i alle regioner i Norge i 1. kvartal, men veksten er fortsatt sterkest i Oslo-regionen.

Den sesongjusterte statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på leiligheter steg mest med 2,5 prosent, mens eneboliger og småhus ble 1,8 prosent dyrere i perioden.

Sterkest var veksten i Akershus og Oslo med henholdsvis 3,8 og 3,0 prosent, mens Bergen var den av de store byene som hadde lavest vekst med 0,2 prosent. I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret.

Oslo og Bærum på topp

Oslo og Bærum kan også vise til den sterkeste prisøkningen hvis vi sammenligner med samme kvartal i fjor. Bruktboligene i disse områdene har i gjennomsnitt steget med 21,0 prosent. Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen med 1,8 prosent.

I regionene Sør-Østlandet, Hedmark og Oppland og Nord-Norge har prisen på blokkleiligheter steget med rundt 10 prosent.

Les mer på SSB sine sider her.

Del artikkel