Nybygg

Er med på å forebygge arbeidslivskriminalitet

Norges Eiendomsmeglerforbund er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

tettpå: er et tverrefaglig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere.

Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.

Dette er et godt initiativ for å forebygge arbeidslivskriminalitet og et bra redskap for forbrukerne for å ta riktige valg når de skal benytte seg av håndverkstjenester, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. 

Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:

Her kan du se veilederen for tettpå:Trondheim.

I veilederen får du råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge.

Kort om tettpå:

  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).

 

Del artikkel