• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Kommentar til Norges Banks økning av styringsrenten

Norges Bank har i dag satt opp styringsrenten til 0,75 prosent. Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 20.9.2018

– Syv år etter forrige rentehopp vil dagens rentebeslutning markere en ny tid for de 333.000 boligeierne som aldri før har opplevd renteøkning. Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks adferd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– På kort sikt vil 0,25 prosent høyere styringsrente neppe få store konsekvenser, men etter hvert som det kommer flere rentehevinger kan vi forvente at det demper den usunne pris- og gjeldsutviklingen vi har sett i deler av landet gjennom årene med fallende renter. Boligmarkedet har i lang tid vært overstimulert av lave renter, derfor er tiden moden for en forsiktig normalisering av rentenivået nå som norsk økonomi er på vei opp, sier Carl O. Geving.

Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at fra og med forrige renteøkning i mai 2011 frem til august 2018 er registrert 333.000 førstegangskjøpere.

Les rapport her.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

 

Les mer om rentehevningen og hva den betyr på NEF forbrukersider Bolig360.no: Renten økes – 2689 dager siden sist

Del artikkel