Bjørn Gabrielsen

ClevAir setter Norge på «proptech»-kartet

Næringsbygg står for hele 40 prosent av all energibruk og rundt en tredel av alle CO2-utslipp i verden. ClevAir har utviklet smartbyggteknologi som tar styringen på klimautslippene og markerer Norge på det internasjonale «proptech»-kartet.

Av: Clevair – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2021

Klimautfordringer settes ofte i lys av biler, fly og transport, men næringsbygg representerer en minst like stor utfordring. Ifølge FNs klimapanel er utslipp fra bygg den enkleste og mest lønnsomme måten å redusere klimagassutslipp på.

– Mange reagerer hvis en fossildrevet bil står på tomgang i noen minutter, men næringsbygg står ofte fullt påskrudd døgnet rundt, syv dager i uken. De fleste tenker ikke på problemstillingen og hvilket utslipp hvert bygg har, sier Bjørn Gabrielsen, CEO i ClevAir.

Internasjonal anerkjennelse

ClevAir har utviklet en teknologi som benytter såkalt Internet of Things (IoT), kunstig intelligens og maskinlæring for energioptimalisering av varme, ventilasjon og air condition i næringsbygg. I praksis reguleres disse systemene optimalt basert på værvarsling og sanntidsdata fra bygget, noe som reduserer energiforbruket, forbedrer inneklimaet og forlenger levetiden på infrastruktur.

Teknologien brukes av kunder som Posten Norge, Selvaag og GNP Areal og får mye oppmerksomhet i inn- og utland. ClevAir er av Ernst & Young utpekt som en av 30 ”Accelerating Entrepreneurs” globalt og kåret til Europas mest innovative byggteknologi i den prestisjefylte konkurransen «BUILT WORLD Innovation Contest 2020 Europe».

– Internasjonal anerkjennelse er hyggelig og bidrar til at både teknologien vår og miljøutfordringer knyttet til bygninger får mer oppmerksomhet, sier Gabrielsen.

Ser mot Europa

ClevAir har hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Oslo og Nederland. Selskapet teller for tiden 20 ansatte og rigges nå for internasjonal vekst i et stort og voksende marked. 

– Markedet for smartbyggteknologi er enormt. Bare i Norge må energibruken i bygg reduseres med 10 TWh innen 2030 i henhold til myndighetenes krav. Dette er energi Norge trenger til å elektrifisere fossile energibrukere som biler, ferger og industri, forteller Gabrielsen.

Det største markedet er imidlertid Europa, spesielt fordi EU og lokale myndigheter nå presser frem strenge krav til reduksjon av energiforbruk og CO2-utslipp fra bygg. Og den virkelig store «game changeren» er EUs taksonomi, som trer i kraft 1. januar 2022.

Åpner enormt marked

Bakgrunnen for taksonomien er «The European Green Deal» – EUs grønne giv. Dette er en strategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Grunnmuren i dette er EUs taksonomi, et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i hele EU. Taksonomien skal bidra til økt transparens og tillit i markedet for bærekraftige finansprodukter, hindre grønnvasking og den vil få betydelige realøkonomiske virkninger.

– Selv om taksonomien i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte selskaper og virksomheter med over 500 ansatte, vil den få stor betydning for bygg- og eiendomssektoren, forklarer Gabrielsen.

Eksempelvis må banker og investorer bruke taksonomien som utgangspunkt for å bestemme hvilke aktiviteter som skal gis lån eller investeres i.

– Fordi bygg bruker mye energi og representerer store karbonutslipp, er et av taksonomiens sentrale mål å stimulere eiendomsaktører til grønne tiltak fordi investeringer vris mot mer energieffektive bygg, sier Gabrielsen.

Grønne tiltak mer lønnsomt

Eiendomsaktører vil få en økonomisk fordel ved overholdelse av taksonomien fordi man blir et mer attraktivt investeringsobjekt og tiltrekker seg dermed mer kapital til prosjekter. Man vil også kunne få bedre betingelser og lavere kapitalkrav.

Dette representerer enorme muligheter for ClevAir fordi selskapets teknologi gir bygg energibesparelser på i snitt 20-30 prosent. I tillegg til overholdelse av taksonomiens reguleringer innebærer dette store kostnadsbesparelser for byggeiere, spesielt utenfor Norges grenser der energiprisene er langt høyere.

– Vi har også opplevd at bygg eksempelvis går fra energiklasse E til D uten større investeringer, som gjør det mer verdt for byggeier. ClevAir har mange gode salgsargumenter, forteller Bjørn Gabrielsen.

EUs taksonomi stiller dessuten også krav til rapportering av energiforbruk og CO2-utslipp- Og også på dette området er ClevAir posisjonert fordi rapporter genereres automatisk i plattformen.

– Med vår løsning reduserer kunder både energiforbruket og får data til rapportering i henhold til EUs taksonomi. Vi er godt posisjonert for å ta en tydelig posisjon i det norske og europeiske markedet, avslutter Bjørn Gabrielsen.

Del artikkel