Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

 • Av: superadmin
 • 24. april 2016
 • Nyheter
Fremtidens boligsalg skjer på mobil.

Hva skjer når fremtidens krav til fleksibilitet og valgfrihet møter boligomsetningens krav til etterrettelighet og grundige opplysninger.

Boligsalget i fremtiden vil neppe være helt likt som det er i dag. De aller fleste er enige om at mobiltelefonen sentral, men deretter er man mer usikre.

Eiendomsmeglerbransjen er en av flere bransjer som blir endret med digitaliseringen, varslet Aftenposten og flere andre medier tidligere i år.

Det blir blant annet pekt på at fremtidens boligkjøpere – de såkalt millennials som er født rundt årtusenskiftet – ønsker seg kjappere tjenester med mer valgfrihet og ulike tilpasninger enn det dagens bolighandel byr på.

I dag: Forutberegnelig prosess

Prosessen i dagens boligomsetning følger et ganske bestemt mønster. Dette er forutberegnelig, og for mange ganske trygt.

Boligselgere har først en tankeprosess for å avgjøre om boligen skal selges, og så kontaktes eiendomsmegleren. Se figuren under.

Noen ganger er tankedelen lang, andre ganger – for eksempel ved salg av dødsbo og skilsmisser er den veldig kort.

Slik denne figuren viser:

Dagens salgsprosess: I dagens boligsalgsprosess starter man hos eiendomsmegler, og så er den videre prosessen forutberegnlig for alle parter.

Dagens salgsprosess: I dagens boligsalgsprosess starter man hos eiendomsmegler, og så er den videre prosessen forutberegnelig for alle parter. (Figur: NEF/Carsten Pihl)

Når eiendomsmegleren er kontaktet (øverste linje), kommer en rekke hendelser i fast rekkefølge frem til boligen er solgt. Befaring, takst, fotografering, utarbeidelse av salgsoppgave, visning, budrunde, kontraktsmøte og overlevering følger som perler på en snor. Rekkefølgen på de første punktene kan variere litt, men ikke mer enn at prosessen er gjenkjennbar fra salg til salg.

Modellen er enkel å forholde seg til for boligselgere, kjøpere og eiendomsmeglere.

Utfordringen er at denne modellen har lite fleksibilitet. Og det tiltaler ikke alle.

 

Unge ønsker fleksibilitet

Forfatteren Don Tapscott har sett på hvordan innovasjon endrer ulike bransjer. Han foreleste på den store digitaliseringskonferansen som Aftenposten arrangerte i Oslo i januar. Der pekte han på at forutberegnelighet ikke nødvendigvis er det fremtidens boligkjøpere ønsker.

Tapscott pekte på at den nye generasjonens normer blant annet er frihet, tilpasninger, innovasjon, hastighet og underholdning.

Altså ikke helt forenlig med dagens ganske stringente salgsprosess.

I morgen: Salgsprosessen brytes opp

Hvor vi havner i fremtiden er ikke sikkert. Antagelig vil vi få flere ulike salgsprosesser for bolig. Mer tilpasset den enkelte boligselger og den situasjonen denne er i.

Allerede nå ser vi konturene av noen nye salgsprosesser for bolig. Nye tjenester i Norge og utlandet gir boligselgere mulighet til å «teste» markedet med boligene sine. Livvin.com og Seminbolig.no i Norge, eller Bolighet.dk i Danmark er eksempler på dette. I Sverige kommer Qribly.se og Nooks.se.

Felles for disse markedsplassene er at tankeprosessen og salgsprosessen går inn i hverandre. Det starter kanskje med at selgeren ser en automatisert verdivurdering på nettet, og ser at «her kan det være rom for å flytte for å få bedre plass».

Les styreleder Kurt Bucks kommentar: Vår egen verste fiende?

Boligen legges ut på en tjeneste med et par bilder og man sier at den kanskje skal selges «i løpet av et par år».

Dermed brekkes dagens strigente prosess over opp i mindre biter, kanskje slik som dette:

Morgendagens prosess: Salgsprosessene som kommer vil være mer brukket opp, og selgerne vil i mange tilfeller gjøre mer selv. Figur: NEF/Carsten Pihl

Morgendagens prosess: Salgsprosessene som kommer vil være mer brukket opp, og selgerne vil i mange tilfeller gjøre mer selv. Overgangen mellom tankeprosess og salgsprosess vil ofte ikke være klar for selgeren. Tidsperspektivet er ofte heller ikke klart. Dette fører til en del utfordringer, for både selger, kjøper og ikke minst eiendomsmegler. (Figur: NEF/Carsten Pihl)

Som figuren viser kan prosessen være veldig ulik fra objekt til objekt. Men detn vil kjennetegnes av at det kan være flere markedsføringsfremstøt (for eksempel ved at man legger ut flere bilder), flere budrunder, flere prisforespørsler, og (kanskje) flere ulike privatvisninger.

Roligere, men mye mer uoversiktlig

En slik boligsalgsprosess kan være tiltalende for mange – både på selgersiden og kjøpersiden. Den vil ofte være roligere enn dagens prosess, og den vil gi en større oversikt over markedet. Særlig i områder der mange ønsker å flytte til, kan det være viktig å vite at det kommer «drømmeboliger» til salgs i løpet av et år eller så.

Les også kommentaren: Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

Utfordringer som dukker opp

En slik utflytende prosess vil for noen appellere til ønsker om frihet og tilpasninger. Andre vil kunne finne den veldig frustrerende – på grensen til utrygg. Her er noen punkter som kan skape utfordringer for de ulike deltagerne i prosessen:

Utfordringer for boligkjøpere:

 • Får jeg oversikten over hele markedet?
 • Drømmeboligen er «annonsert» for salg om et år, men vil den virkelig bli solgt?
 • De tidligste annonsene har bare glansbilde-bilder, og ingen faktisk informasjon. Hvordan kan jeg få sikret meg at boligen er så bra som selgeren sier.

Dette siste er jo alltid viktig ved boligsalg, men vil være særdeles viktig der eiere bare «tester markedet». Don Tapscott peker på at «millennials» også ønsker integritet og kontroll – altså trygghet. Dette må oppfylles av potensielle selgere.

Utfordringer for selgere:

 • Hvordan håndtere forhandlinger med mange interessenter som vil forhandle om boligen til ulike tidspunkt?
 • Hvordan dokumentere boligen godt nok?
 • Hvordan svare godt på kjøpernes spørsmål?
 • Hvordan klargjøre og markedsføre boligen godt nok?
 • Hvordan sette riktig pris?
 • Når skal eiendomsmegler (eventuelt) kontaktes?

For eiendomsmeglere blir utfordringene:

 • Hvordan synliggjøre jeg kompetansen min?
 • Hvordan kan jeg komme i kontakt med de som trenger hjelp?
 • Hvordan priser jeg de ulike delene av tjenesten min riktig?
 • Når man blir kontaktet: Hvordan kvalitetssikrer jeg det selgeren har skrevet og sagt til nå?

Eiendomsmegleres posisjon utfordres definitivt av modellen over. Men jeg tror at mange boligselgere som «tester» markedet vil finne ut at de trenger hjelp. Men selgerne er kanskje ikke interessert i å kjøpe hele dagens «pakke». Da er spørsmålet – er eiendomsmeglerne klare til å selge kompetansen sin i biter?

 

Om forfatteren: Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges eiendomsmeglerforbund. Han er levende opptatt av ny teknologi, og holder fingeren på utviklingspulsen, trendene og de nye tjenestene som vil påvirke eiendomsmegling og boligsalg. 

En versjon av denne artikkelen ble første gang publisert i Eiendomsmegleren nr 1-2016.

Les også: Forbrukerombudet om selvsalg: Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no