Boligdebatt i arendal

Bekymret for de unge, men ikke enige om virkemidlene

Boligdebatten under Arendalsuka viste at alle er bekymret for om de unge kommer inn i boligmarkedet. Men politikerne og næringen er ikke enige om virkemidlene for å få flere unge inn i boligmarkedet.

Debattdeltagerne i dagens boligdebatt: Fra venstre Helge Njaastad (FrP), Marianne Marthinsen (AP), Andrea Sjøvold (SU), Carl O. Geving (NEF), Erling Røed Larsen (BI) og Daniel Sirai (OBOS). Foto: NBBL.

NEF arrangerte fredag debatt om unge og boligmarkedet sammen med NBBL og Arendalsuka. Debatten var i hovedprogrammet i Arendalsuka.

Se hele debatten i opptak her.

BSU eller Husbanken

En av hoveddiskusjonene i debatten er hvordan de unge skal få råd til å kjøpe bolig. Utfordringen for mange unge er at de ikke har egenkapital nok for å kunne anskaffe seg sin egen bolig. Her viste debatten at det er uenighet mellom de ulike politiske partiene.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen, og SU-leder Andrea Sjøvold kommenterte at de helst ser at det offentlige kan hjelpe yngre som ikke har egenkapital. For eksempel med topplån gjennom husbanken.

-Det er viktig med ordentlige og gode ordninger for unge, kommenterte Andrea Sjøvold som er kritisk til BSU-ordningen slik den er i dag:

-Den koster for mye penger, og hjelper lite. Den er med på å forsterke klasseskillene i boligpolitikken, sa Sjøvold.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen er derimot positiv til BSU, men hadde forbehold:

– BSU er en god ordning for de som tar den i bruk, sa hun, men la til at dette i hennes øyne ikke var det viktigste virkemiddelet:

– BSU er ikke hovedløsning, for det er folk som ikke kan spare. Derfor er Husbanken er en bedre løsning for ungdom, mente Marthinsen.

FrPs Helge Njaastad holdt frem at BSU er en god ordning, og presenterte også en skikkelig «valgkamp oneliner»:

-Det er interessant å høre på SUs argumenter, det høres ut som om man selv ikke har et ansvar selv.

NBBLs Tor Eek hadde oppspill til debatten, og gjentok NBBLs forslag om å forbeholde BSU til førstegangskjøpere, samtidig som man kan øke årlig sparebeløp til 50.000 kroner og totalt sparebeløp til 500.000 kroner uten at det koster staten noe.

Forslaget ble kommentert som «interessant» av Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen. FrPs Helge Njaastad på sin side mente at BSU-ordningen ikke burde være forbeholdt førstegangskjøpere, men være mer likt som i dag, blant annet fordi det er viktig å motivere til sparing.

Færre førstegangskjøpere er dramatisk

NEFs Carl O. Geving viste til den nye Førstegangskjøperundersøkelsen som NEF har gjort sammen med Ambita, og viste til at selv om førstegangskjøperne blir litt yngre, så blir de færre:

-Dette er dramatisk, for det kan være med å øke ulikhetene mellom de som er på innsiden av boligmarkedet og de som er på yttersiden av boligmarkedet, sa han.

Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Geving påpekte også at det neppe er bare én løsning for å hjelpe de unge. Han trakk frem at både BSU, toppfinansiering fra Husbanken og fastrentelån kunne være tiltak som hjelper unge. Og ikke minst boligbygging.

Les også: Kurt F. Buck: Fastrente kan hjelpe de unge inn i boligmarkedet

 

Ønsker frihet i boligbyggingen

Konsernsjef i OBOS Daniel Siraj var også naturlig nok opptatt av boligbygging:

-Det er viktig å få samspill mellom politikere og utbyggere for å få bygget boliger fortløpende, kommenterte Siraj.

Han var tydelig på at i hans øyne hadde politikerne skyld i de høye boligprisene:

– Manglende planlegging har ført til lavere bygging, sa Siraj.

Ønsket om samspill og planlegging førte debatten en stund inn på kommunesamarbeid og planlegging:

Samme debatt om fire år

Debattleder Terje Svabø avsluttet med å spørre panelet om man ville ha den samme debatten om «Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen» ved neste valgkamp om fire år.

Konklusjonen var at det hadde man nok, oppsummert greit av OBOS-sjefen:

– Ungdom har alltid minst og de har levd kortest, sa Daniel Siraj.

Del artikkel