Kurt F. Buck (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Kurt F. Buck: Fastrente kan hjelpe de unge inn i boligmarkedet

KURTS KOMMENTAR: «Er boligdrømmen blitt en stadig mer uoppnåelig utopi for de unge? Man kan lett få inntrykk av det når man leser de politiske partienes program før valget. Fakta viser noe annet», skriver NEFs styreleder Kurt F. Buck i denne kommentaren.

Kommentaren er trykket 17. august i Finansavisen

Er boligdrømmen blitt en stadig mer uoppnåelig utopi for de unge? Man kan lett få inntrykk av det når man leser de politiske partienes program før valget.

Fakta viser noe annet. En undersøkelse NEF har gjort i samarbeid med Ambita viser at alderen på førstegangsetablererne har holdt seg stabil de ti siste årene. Det er et mindretall av de unge som sliter med å komme inn i boligmarkedet, blant dem er grupper som ikke har økonomisk støtte fra foreldre.

Ønsker ansvarlig boligpolitikk

Ettersom vi eiendomsmeglere lever av bolighandel, kan man kanskje mistenke at vi ønsker at alle kommer inn i boligmarkedet så snart som mulig. Det gjør vi ikke. Vi ønsker en ansvarlig boligpolitikk som gir et langsiktig stabilt boligmarked.

Da kan vi ikke støtte politikk som gir økt risiko for de mest utsatte gruppene i boligmarkedet. Vi tror det er sunt at unge må spare noen år for å skaffe seg en god buffer før de går inn i boligmarkedet. Ingen ønsker en ny «subprime» gruppe som kan utløse et ukontrollert fall i markedet, med de følgene det vil kunne påføre samfunnet.

I valgkampen jaktes det på oppskrifter som sikrer unge muligheten til å komme inn i boligmarkedet uten å være avhengig av rike foreldre. Det er bra, og det støttes av Norges Eiendomsmeglerforbund så lenge det ikke gir uholdbar økning av risiko.

For det finnes måter å senke terskelen for å komme inn i markedet, uten å øke risikoen nevneverdig.

Minimere risikoen for de unge

Fremtidige renter er ofte den store usikkerhetsfaktorene når unge strekker strikken langt for å komme seg inn i markedet. Det er også et av hovedargumentene bak begrensningene i utlånsforskriften. Dersom de unge som låner mest i forhold til inntekt og egenkapital, helt eller delvis må ta fastrentelån, vil risikoen bli vesentlig redusert.

Vi er selvfølgelig klar over at det historisk sett har lønt seg å ha flytende rente på boliglånet, men poenget her er å minimere risikoen når de unge går inn i boligmarkedet. På det nåværende tidspunkt er «forsikringspremien» (forskjellen mellom flytende og fast rente) man må betale for å binde seg til fastrente forholdsvis lav, og en pris som mange bør være villig til å betale for å dempe risikoen for å komme seg inn i boligmarkedet.

Forutsigbarheten som fastrenten gir, bør kunne åpne for at unge med god fremtidig betjeningsevne kan låne mer enn dagens fem ganger inntekt og mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Et forutsigbart boliglån med fastrente bør derfor være nøkkelen til den første boligen for mange.

 

 

Følg boligdebatten fra Arendal på fredag!

Fredag 18. august arrangerer NEF sammen med NBBL og Arendalsuka debatt om de unge og boligmarkedet. Debatten er en del av hovedprogrammet for Arendalsuka.

Du kan følge debatten på streaming fra klokken 10.00 her:

 

 

Del artikkel