Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

Etter lov av 28. november 2003 nr. 98 – Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., kan konsesjonsfriheten settes ut av kraft for bebygd eiendom, ubebygd tomt og for nær slekt, se konsesjonslovens paragraf 7 jf. paragraf 4 første ledd nr. 2 og 4 og paragraf 5 første ledd nr. 1.

Konsesjonsfrihet i kommuner som har en slik forskrift, dokumenteres med rød egenerklæring, SLF-356 B. Er eiendommen bebygd, og større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring SLF-360 (grønt) brukes selv om eiendommen ligger i «rød» kommune.

Oppdatert liste over kommuner hvor det er gitt kommunale forskrifter etter konsesjonsloven § 7 finner du her: Landsbruksdirektoratet

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no