Konsesjon

Konsesjonspliktig eiendomsmegling – hva er det og trenger du konsesjon?


Nye egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet


Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

Etter lov av 28. november 2003 nr. 98 – Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., kan konsesjonsfriheten settes ut av kraft for bebygd eiendom, ubebygd tomt og for nær slekt, se konsesjonslovens paragraf 7 jf. paragraf…Les mer →


Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller skifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må konsesjonspapirer fra kommunen vedlegges. Når hjemmelsdokumenter sendes til tinglysing…Les mer →


Endringer i konsesjonsloven

Som følge av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) er det gjort en rekke endringer i eiendomslovgivingen i landbruket.


Finanstilsynet: Søknader om foretaksbevilling – nå på Altinn

Fra  17. november 2016 skal foretak som søker konsesjon til å drive eiendomsmegling, fremmedinkassovirksomhet eller oppkjøpsinkassovirksomhet søke via elektronisk søknadsskjema.


Boplikt – juristen svarer

  • Av: Redaksjonen
  • 31. mars 2016
  • Fagstoff

Boplikt er et hett tema mange steder i Norge. En rekke kommuner har valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no