NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Obligatorisk energimerking av bygninger

Krav til energimerking av boliger og bygninger ved salg og utleie følger av energimerkeforskriften (FOR-2009-12-18-1665) som trådte i kraft fra 1. juli 2010.

Hovedregelen om energimerking, jf. forskriften §§ 5 og 6, er at boliger og bygninger for salg eller utleie skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet med energiattest er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Det er eiers (selger/utleier) plikt å sørge for at boligen eller bygningen er energimerket, jf. § 4. Boligeiere kan selv lage energiattest for eksisterende boliger, mens energiattest for yrkesbygg og nye boliger skal lages av en ekspert. Ved manglende energimerking kan NVE ilegge eier et overtredelsesgebyr, jf. forskriften § 21.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest og eier heller ikke etter skriftlig anmodning fra kjøper legger frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper innen ett år etter at avtale om salg er inngått få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning. Dersom salg av bolig eller bygning markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.

Du kan lese mer om energimerking på https://www.energimerking.no

Del artikkel